Hjemmeside Lademoen Historielag

 

Innhold

 

Lademoen Historielag ønsker å ha denne siden som et kontaktpunkt for interesserte i Lademoen og bydelens historie. Det inviteres til å sende inn bilder og tekst til nettsiden, slik at flere kan lære mer om Trondheims mest spennende og sjarmerende bydel. Bilder, tekst og kommentarer sendes bjorn@lademoenhistorielag.com  eller til Lademoen Historielag, Østersunds gate 1, 7042 Trondheim. 

Strandveiparken ble åpnet søndag 22. juni!


 

Bilde fra 1945 - fødselsselskap i Thomas von Westens gate

Bilde og tekst av Roar Struck:

Første rekke fra venstre: Thorleif Digre, Per Hybertsen, Per Engesbak, Sissel Haagensen (gift Strand), Randi Bakkhaug (gift Gjersvik), Roar Struck.

Andre rekke fra venstre: Gunnar Hybertsen, ukjent, ukjent, Laila Iversen, ukjent.

Bildet er fra et fødselsdagsselskap sommeren 1945 og barna på bildet bodde i Thomas von Westens gate og i Innherredsvegen.
Bildet er tatt utenfor trappeoppgangen til Thomas von Westens gate 2. Jeg bodde selv i nr. 8. Inngangdørene i Thomas von Westens gate er nok skiftet ut siden den gang.
Barna er i kledd i typisk selskapsantrekk fra den gang.

Krigen var nettopp slutt og folk manglet mye, men foreldrene på Voldsminde var opptatt av at barna skulle gå skikkelig kledd både til hverdags og til festligere
anledninger. Mattilgangen til beboerne på Voldsminde under krigen hadde vært rimelig god og ernæring av barna var en prioritert oppgave.
Derfor ser vi at barna på bildet er både velkledde og sunne.

Blokkene på Voldsminde ble bygget like før krigen, i 1938-39, og ble ansett som et boligmessig stort løft og sosialt fremskritt i Østbyen og det var attraktivt å flytte dit. Leillighetene var på 2 rom og kjøkken, ca 50 m2, og det var bad og klosett der. Beboerne leide leilighetene av et boligsselskap. Leiene var etter datidens forhold ganske høye, og mange stilte spørsmål da blokkene ble bygget, om det var noen på Lademoen som hadde råd til å flytte inn der. Men folk flyttet inn. De fleste med familier og det ble snart etablert et godt bomiljø.

I krigstiden, 1940 –45, marsjerte tyske soldater, gjerne syngende, nesten daglig forbi Voldsminde, på vei fra forlegningene på Persaune Leir og til marine og ubåtbasen til Deutsche Kriegsmarine , ubåtbunkerne Dora 1 og 2, på Nyhavna på Nerlamoen. Folk på Voldsminde opplevde flyalarmer, røklegging og engelske og amerikanske flyangrep mot ubåtbunkerne Dora 1 og 2. Blendingsgardiner i alle leiligheter skulle sørge for at Lademoen ikke skulle bli sett fra luften av angripende fly på natters tid. Tysk luftvernartilleri med kanonstillinger på Nyhavna, på Ladehammeren og på Kuhaugen (kanonhaugen ble området der kalt) avga kraftig ild mot de angripende allierte fly og forsøkte å skyte de ned. Man kan trygt si at innbyggerne på Lademoen opplevde mye dramatikk i krigstiden.

Det var forhold og felles opplevelser under krigen,som var med å bidra til et godt naboskap og samhold mellom beboerene på Voldsminde.
Mange av familiefedrene på Voldsminde satt i gode jobber og hadde et rimelig godt og stabilt utkomme. Flere var ansatt i NSB, i Sporvegen, i Postverket, i kommunen og flere var ansatt i de mange allsidige industri, håndtverk og handelsbedriftene som fantes i Trondheim. Mødrene var stort sett hjemmeværende, men mange arbeidet også i de hermetikkfabrikkene som lå i Østbyen.

Min far f.eks., Fredrik W. Struck, som var født og oppvokst i Brodahls gate 7 på Nerlamon, begynte som ung gutt i Brennes Ullvarefabrikk i Søndre gate i Trondheim, og ble etter hvert salgssjef der. Flere av hans arbeidskolleger bodde også på Voldsminde.


 

To nye artikler fra Per Øverland:

 

Aktiebryggeriet

Lilleby smelteverk


 

Fra Roar Struck: Lademoen kirkes guttekor, ca. 1955

 

Lademoen kirkes guttekor – LKG – ca. 1955.

Jeg er ikke helt sikker på årstallet her, men jeg mener det var 1955. Jeg er med på bildet. Jeg står i 5te rekke som nummer 3 fra høyre. Min klassekamerat fra Lilleby skole, Torbjørn Strøm, senere Gluntan, står i 4de rekke som nr 5 fra venstre. I første rekke – i sentrum – ser vi organist Ivar Bonsaksen. Han var organist i Lademoen kirke og han var stifter og leder av koret.

Alle på bildet er gutter og menn fra Lademoen. Guttene deltok i koret frem til stemmeskiftet, og etter den tid hadde man mulighet til å inngå blant mannssangerne, som man ser på bildet.

Medaljen på bildet, er den medaljen guttene i koret fikk etter noen års deltagelse. Den henger på brystet til mange av guttene på bildet. På medaljen står det inngravert – LKG (Lademoen kirkes guttekor) – Cantate Domino. Vi var stolte over å delta i kirkekoret, og koret gikk for å ha et høyt musikalsk nivå. Vi hadde ukentlig øvelser i Lademoen kirke, og vi deltok med sang i Lademoen kirke ved gudstjenester og andre begivenheter. Da var det blant tilhørerne mange av guttenes foreldre, besteforeldre, tanter og onkler, og de følte nok både stolthet over koret og guttene der.

Det var et et godt samhold og miljø i koret. Vi hadde utflukter, og det ble arrangert både skidager og friidrettsdager.

Koret fremførte også skuespill. Her kan nevnes at koret gjorde stor suksess med skuespillet Adrian Posepilt som ble fremført på scenen i Folkets Hus. Dette er er en historie fra gamle dagers Trondhjem, skrevet av den kjente forfatteren Kristiansen fra Trondheim. Jeg har nok  med meg alle mine medsangere i Lademoen kirkes guttekor, når jeg sier at vi hadde en fin tid i koret og at vi tok med oss mange og kjære minner derfra.  

Med vennlig

Roar Struck

 

Red.: Er det noen som har navn? Send gjerne til bjorn@lademoenhistorielag.com.

 


 

Klassebilde 7 B - Lilleby skole

Lademoen Historielag har fått klassebilde fra 7 B Lilleby tilsendt fra Roar Struck. For mange er Struck-kiosken i Halvorsenbakken godt kjent, men Roar Struck har i tillegg sendt oss mer interessant lesning:

"Jeg oversender klassebilde fra Lilleby skole fra 1956. På bildet finner vi bl.a. Tore Eid – senere sogneprest i Lademoen kirke og Ulf Guttormsen - senere stortingsmann (AP) fra Trondheim, og Torbjørn Strøm – musiker i Gluntan, Fredrik Vollmer – professor i psykologi i Bergen, Gerhard Meyer Johansen, sønn av bymaler – Lademomaler – Arthur Meyer Johansen.

Selv bor jeg på Gjøvik – jeg er pensjonist fra Den norske Bank (DnB). Sammen med mange av guttene fra min klasse på Lilleby, begynte jeg på Trondheim Katedralskole i 1956, hvor jeg tok artium i 1961. Vi var de første elever fra Lilleby skole som ble opptatt som elever ved Trondheim Katedralskole.

Selv gikk jeg videre og ble utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og har bak meg en karriere og arbeidsliv i næringsliv og i bank – Bergen Bank, hvor jeg var banksjef  og Den norske Bank. Jeg vokste opp i Thomas von Westens gate på Voldsminde. Min far – Fredrik Wilhelm Struck - vokste opp i Brodahls gate 7 på Lademoen. Denne eiendommen var eiet av mine besteforeldre - Heinrich Johan Struck, murer fra Slesvig Holstein og Marie Christine Struck fra Bergen. Jeg har mange gode minner fra guttedagene der. Selv ble jeg født i 1942 på fødeklinikken til Thea Mæhre Roaldseth i Wessels gate 8 på Rosenborg. Thea var slektning  - hun eide gården nr 8 - og min mormor – Inga Augusta Knuden (enke etter snekker og tømrer Jens Maas Knudsen, Trondheim) og min onkel bodde der. Jeg har mange gode barndommer minner derfra. Min mor vokste opp på Rosenborg. Jeg var medlem av Falken – (fotball).

Min og famliens tilknytning til Lademoen er derfor sterk – og jeg er ivrig leser og følger interessert med i hjemmesiden til Lademoen historielag. Dere gjør en god og viktig jobb. Det gir meg en kontakt med Trondheim, Lademoen og minner fra guttedagene."


 

Krana til Dyre Halse - nyoppusset

Som kjent ble kullkrana til Dyre Halse på 1980-tallet omskolert til bru på Helbostad på Hitra. Krana ble nylig restaurert, og den har fått ny farve. Bilde under tatt i 1972 av Arnulf Hogstad.


 

Årsmøtet 2014

Under årsmøtet i Lademoen Historielag onsdag 23. april ble John Gjermund Lundemo valgt til leder. Vi gratulerer, og takker samtidig avtroppende leder Øystein Thingstad for vel utført jobb!

 

Under: Fra årsmøtet 23. april med nyvalgt leder John Gjermund Lundemo til venstre.

 

 

 


Gammel tradisjon lever fortsatt

NB! For deg som ønsker å friske opp gamle bassekunnskaper så er basseseongen forlengst startet. Det spilles nå onsdager i Strandveiparken kl. 18.00. Stikkord er dobbel basse, grusbane og snittalder på nordsiden av 50. Ingen påmelding - det er bare å møte opp.


Kommunedelplan - Nyhavna; åpent møte

Trondheim kommune inviterer til åpent møte om fremtiden til Nyhavna. Møtet er tirsdag 29. april kl. 18.00 i Verkstedhallen i Strandveien 29.


Hyggelig tilbakemelding

Gamle bilder og historier fenger mer og mer skal vi tro statistikken på denne nettsiden, som vaker mellom 70 og drøyt 100 besøkende - daglig. Av og til dukker det opp mer tydelige tilbakemeldinger. En venninne av Karin Lundgren skrev følgende til henne (som vi har fått lov til å formidle):

"Gjett om æ har kost med hjemmesidene til Lademoen Historielag. Har til og med sett bilde av mine avstandsforelskelser. og pennalet mitt var visst fullt av navnene på dem. Kjempeartig. Takk til Per for tipset."


 

Grønligården

Fra Erlend Dahle har vi mottatt et fotografi av et maleri fra Grønligården.


 

Rosendal-kveld

Lademoen hadde 13. mars Rosendal kino-kveld ved Trond E. Haugan, forfatter av "Byens magiske rom". Bilder fra kvelden og ikke minst lyden av gong'en fra Rosendal kino finner du her...


 

Nye bilder fra Lademoen, Lilleby og Buran

Bildene er innsendt av Karin Jensås Lundgren og Per Lundgren. Vi takker hjertligst!

Innsendt av Per Lundgren.

"Fra skolekamp på Buranbanen høsten 1957. Spillerne er fra Lademoen skole. Fra venstre: Tore Kielland, Jan Brevik, Per Lundgren og Øyvind Kvamme."

 

Innsendt av Per Lundgren.

"Avgangsklasse 7 A/gutter, Lademoen skole, 1958. Nederste rekke fra venstre: Sigmund Karterud, Per E. Tolnes, Svein Roar Flataas, Kjell Åge Sæther, Hans Jørgen Iversen, Jan Lysø, Ragnar Johnsen. 2. rekke: Ragnar Stenkløv, lærer Hagen, overlærer Paulsen, lærer Wist, lærer Aksnes, lærer Samdal, Jarl Kvakland. 3. rekke: Torbjørn Rønning, Lasse Bartnes, Herman Abrahamsen, Bjørn Aakre, Asbjørn Witsø, Hans Thomas Hallstrøm. 4. rekke: Inge Rian, Øyvind Kvamme, Per Lundgren, Henrik Monrad, Rolf Schare, Karl Tore Stavø. 5. rekke: Per Christian Spjøtvold, Hans Henrik Schjøll, Sture Iversen, Charles Blakstad, Kåre Sand."

 

Innsendt av Karin Jensås Lundgren.

"Klasse 7 A/piker, Lilleby skole, 1958. 4. rekke: Solveig Storrø. Brit Jæger, Karin Jensås, Tove S. Olsen, Eli Brødreskift, Eva Hagen, Randi Kvakland, Karin Hellan, Sissel Hågensen, Liv Gjerstad, Petra Roll Olsen. 3. rekke: Kari Hansen, Aud Holand, Anne Sofie Vik, Lillian Johansen, Elin Bersås, Rigmor Danielsen, Lisbeth Engen, Randi Nielsen, Wenche Moe, Oddny Schelvan, Sigrid Bollevik. 2. rekke: Lisbeth Iversen, Lisbeth Walstad. 1. rekke: Torbjørg Gaare, Elsa Bugen, Svein Birkelund, Anne Berg, Alf Sandberg, ? Haugseth, Eva Horgmo."

 

Innsendt av Per Lundgren.

"Skolelaget til Lademoen skole høsten 1956. Det året ble vi skolemestere i Trondheim. Stor stemning og fest på Astoria med utdeling av premier. Spillerne: 1. rekke fra venstre: Jens Haugen, Steinar Johnsen, Rolf Schrøen, Roar Nilsen, Otto Johansen. 2. rekke: Ikke navngitt, Arvid Nilsen, Jakobsen, Tore Nilsen, Per Lundgren, Lars Smevik."

 

Foredrag om Rosendal kino!

Lademoen historielag arrangerte i mars foredrag om Rosendal kino i Lademoen kirke. Det ble etter foredraget bli omvisning i Rosendal kino.

Foredragsholeder var Trond E. Haugan. Han har skrevet boka Byens Magiske Rom som er en historie om  kinodriften i Trondheim tilbake til begynnelsen og frem til i dag.


Thor Hoøen har sendt oss bilde og navn av avgangsklassen ved Lademoen skole fra 1950:

Bilde av 7. klasse 1950 Lademoen skole.
Foran fra venstre: Steinar Hegge, Tormod Tokle, Otto Pedersen og Trygve Wahl.

Lærere fra venstre: Jenssen, ukjent (glemt), Wist, overlærer Snekvik og Kristen Aspaas.

Rekka bak lærene fra venstre: Helmer Rian, Ørnulf By, Bjørn Johansen, Kjell Mæhre,
Tore Stene, Per Tømmervold, Thor Hoøen, Tore Holm og Tor Willmann.

I midten fra venstre: Erik Lian, Carl Gustav Johannessen, Finn Rønning, Arne Lyng,
Jan Gaustad og Sverre Dahl.

Bakerste rekke fra venstre: Thorstein Hansen, Bjørn Nilsen, Einar Andersen, Harry Dragvoll, Evald Strøm og Roar Munkeby.

 


Fjorårets julegaver fra Lademoen Historielag var tre artikler av Per Øverland - om henholdsvis Dalen og Dalen hageby, Trikkestallen samt om et kart ved navn

«Perspective Cort over Laa Moen og dens Cituation». Samtlige artikler er lagt ut i PDF. Vi takker Per Øverland for artiklene!


Bli medlem i Lademoen Historielag? Vi har medlemsmøter, legger ut bilder og tekst gratis på våre sider på nett og Facebook samt forsøker å bidra til at bydelens rike historie rekker ut til så mange av Lademoens venner som mulig. Medlemsskap for 2013 og 2014 koster tilsammen kun kr. 100,-. og betales inn til Lademoen Historielag, konto 15033858067. Skriv gjerne ditt navn og e-postadresse på giroen.

 De fleste bildene ligger i miniatyr langt ned på sida.


Fra John Gjermund Lundemo:

Fra John Gjermund Lundemo har vi fått klassebilde fra 7. klasse, Lilleby skole 1961. Lilleby skole fylte i 2011 100 år, så her er det flere jubiléer i ett:

1. rekke fra v: Gunnar Olav Nilsen, Terje Gunnar Christiansen, Arne Nilsen, Kåre Ophus, Ragnar Olsen, Leif Arne Walstad, Harry Munkvold, Åge Eriksen

2. rekke fra v: Lærerne: Lysklett, Larsen, klasseforstander Odd Egil Wanvik, Overlærer Jac Ragnvald Moe, Arne Arnljot, Larsen og elev Trond Helland 

3. rekke fra v: John Gjermund Lundemo, Ole Hagen, Otto Israelsson, Tore Olsen, Steinar Brensholm, Knut Ivar Bakken, Jostein Willmann, Rolf Østbye, Harry Lysø 

4.rekke fra v: Roar Sundberg, Knut Ivar Moe, Magne Berge, Knut Almaas, Tor Arnold Gjersvoll, Øystein Wahl, Steinar Strøm, Sigmund Hultgren, Bjørn Sundt, Willy Ettesvold


 

Møte med fabrikksjefen: Tidligere fabrikksjef ved Trondheim Preserving, Jacob Kjos-Hanssen,  ga oss mandag 7. oktober et varmt og innsiktsrikt innblikk i den nest største industriarbeidsplass på Lademoen. Trolig var Preservingen, som den ble kalt, byens største arbeidsplass for kvinner.

 

 

Neste møte blir kunngjort her samt på Lademoen Historielags Facebook-side.


Terje Wangberg har sendt oss fotografier av to malerier; det til høyre er av tidligere organist i Lademoen kirke, Ivar J. Bonsaksen. Han var også organist da nåværende Lademoen Bydelshus var interimkirke tidlig på 1950-tallet mens Lademoen kirke ble vatret opp med jernbaneskinner. Hans belgtreder og elev er avbildet på bildet til venstre, Terje Wangberg.

Begge bilder er malt av den nå så toppkjente Sverre Koren Bjertnes da han var kun 15 år gammel, ca. 1990. Bonsaksens bilde dels malt i Lademoen kirke og dels i Weidemanns gate 44, mens Wangbergs er malt i Ilen kirke i forbindelse med en konsert hvor han var dirigent for Snåsa Guttekor. Også dette er malt ca. 1990.

 


 

Folkemøtet om Innherredsveien 11. september...

...gikk over all forventing med fullt hus og engasjerte og saklige deltagere. Det var en gylden anledning for nærmiljøet å bli hørt, og den anledningen ble benyttet!

Bakgrunn: Innherredsveien skulle med ferdigstillelse av Strindheimtunnellen bli en to-felts miljøgate med minimal trafikk, fortaurestauranter, små nisjebutikker og 30-sone. I stedet vedtok Formannskapet nesten enstemmig et såkalt Alternativ 2, som i strid med fagfolkene i Statens vegvesen, i Trondheim kommune og nærmiljøets ønsker innebærer merrisiko for trafikkulykker, 4 kjørefelt, midtstilte felt for buss selv etter at 70% av trafikken er lagt i Strindheimtunnellen. Til en merpris av drøye 300 millioner. Med støtte av Rødt, SV, Arbeiderpartiet, Venstre, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, KrF og Høyre gikk dette i gjennom.

Se også: http://innsyn.trondheim.kommune.no/motedag?offmoteid=3305950 - sak PS149/13


 

Nytt bilde

Randi Johanne Aasheim har sendt oss vedlagte klassebilde:

"Sender dette klassebildet av 7a.piker. 1953
Lærere fra venstre er Kjelstad, Kvithyll, klasseforstander Gerd Røsok-Olsen, overlærer Birger Nordstrand, Tilseth
I første klasse frem til 6. hadde vi fr.Gerhardsen som klasseforstander."

Navnoversikt finner du i miniatyrbildet til høyre:

 


Nytt konfirmantbilde

 

Kjell Roaldseth har sendt oss et interessant bilde av konfirmantene i Lademoen kirke fra søndag 11. mai 1947. På bildet er hver enkelt konfirmant nummerert, og Kjell Roaldseth skriver:

"Hver enkelt konfirmant er nummerert, Kjenner du igjen noen, send gjerne nummer og navn til  kj-roal@online.no

Vi kan kanskje arangere et noe forsinket 60-årstreff!


 

Vet du hvor Omnibusveien på Lademoen lå? Eller Jordans Flod?

Disse og mange andre gate- og gårdsnavn kan du lese mer om i boken til Johan Løkhaug og Per Øverland "Gater, gårder og Ynglingen på Lademoen" som Lademoen Historielag har fått legge ut på vår nettside. Boken er i PDF, og kan lastes ned herfra.

Tusen takk til Per Øverland, som har gjort dette mulig!

Historien til Ynglingen forteller også mye om hvordan livet på Lademoen var fra starten av det 20. århundre. Dette er anbefalt sommerlektyre for alle med interesse for Lademoen.


 

Artig og lettlest bok om oppvekst på Lademoen og Voldsminde

Egil Furunes, Terje Wangberg, Tore Eid og Bjørn Heglie har i en ny bok som Lademoen Historielag har fått legge ut beskrevet episoder fra livet på Lademoen, blant annet fra krigsårene. Vi takker forfatterne for gaven, og for den store innsatsen som ligger bak! Boken finner du her.


 

Huletur til tysk operasjonsjonsstue

 

Fosformaling

 

Fra "Engelandlied"

 

Fra hula

 

Lademoen Historielag tok onsdag 5. juni en liten tur inn i tyskernes gamle operasjonsstue på Ladehammeren. Den skal snart stenges, og et følge på ca. 25 fikk tatt noen bilder.

 


 

Lademoen Historielag er nå på Facebook!


Nytt:

Paul Grøntvedt og Harald Martinsen har vært så elskverdige å låne bort bilder fra skoleåret 1954-1955, Lademoen skole, med navnefortegnelse. I tillegg har de skaffet til veie bildet fra 50-årsjubileet tatt på Lerkendal stadion:

 

Lademoen skole, 7A 1954-1955

Lademoen skole, 7B 1954-1955

 

Lademoen skole, 7A piker, 1954-1955

 

Avgangsklassene Lademoen skole, 1955, på Lerkendal i 2005

 

  Konfirmasjon i Vår Frue kirke 1955:

Tor Haugnes, Georg Toldnes, Harald Martinsen, Bjørn Bergmann, Ove Skjevig, Emil Vold, Harry Martinsen, Jonny Ålberg og Unni Magnussen.

 


Klassebilde Lilleby skole 5. klasse 1965

Innsendt av Geir Øyvind Johnsen:

Klikk på bildet for full størrelse.

 


 

Tema: "Jul på Lamon".

To sendte inn juleminner fra Lademoen, Tor Glomstad, Frostaveien, og Arnfinn Johnsen. Sistnevnte har bakgrunn på Voldsminde. Arnfinns bidrag finner du her.

 


 

Tor Glomstad: "Grå var min barndoms gate"

 


 

Per Øverland: "Lademoen kirke - en veileder"

Per Øverland har skrevet en oppdatert fjerde utgave av nevnte veileder, og har vært så vennlig å gi Lademoen Historielag PDF-versjonen. Papirversjonen er til salgs i Lademoen kirke.

 


 

Nytt fra Lilleby - 7 B (piker) 1958:

Bildet er innsendt av Marit Hjorthol, som også elskverdigst har forsynt oss med navn:

I første rekke lærere: Frk Tilseth, lærer Kvithyll, Fru Røssoch Olsen, fru ?, lærer Nymo, frk Kjelstad, lærer Lysklætt.

2 rekke f.v: Laila Iversen?, Inger Indergaard, Gretha Iversen?, Anne Kathrine Knudsen?, Turid Olsen, Tove Kristiansen, Unn Hegre, Lillian Fjellvær, Vigdis Johnsen, Laila Kristiansen.

3 rekke fra v: Laila Holm,  Lisbeth ?(litt bak) Anne Marie Moe, Gretha Iversen?, Lisbeth Henriksen, Marit Hjorthol, Marit Olsen,  Tove Rønning (littbak) May Worvik, Else Marie Ulseth, Gretha ?

4 rekke: Ragnhild Lysklætt, Elly Jacobsen, Solfrid ? , Greta Kirkreit, Guri Harang, Anne Marit Paulsen,  Oddny ?, Anne Lise Olsen, Elin Hammervold (litt foran) Grethe Eggen..

Sikkert noen som kan supplere de navnene jeg ikke har i hodet. Vennlig hilsen Marit Hjorthol


 

Nytt klassebilde - 7. klasse Lilleby 1961:

Bildet er innsendt av Arne Jørgen Eide. Noen som har navn?

 


 

Fra etterkrigstida - Einar Brendboe - den ferskeste er fra 25/2 - "Nabolaget"

Det har så langt vært lite med tekst og bilder fra etterkrigstida på denne nettsiden. Einar Brendboe har derfor sagt ja til å skrive litt om opplevelser og inntrykk fra sin oppvekst på Nerlamon. I første omgang legges det ut to artikler fra ham, som du vil finne under "Innhold" øverst på hovedsiden eller direkte her.


Per Øverland:

Fra småskriftene: Buran

Per Øverlands bøker og artikler fra Lademoen finner du under Innhold øverst på denne siden.

 


Torbjørn Torgersen 1928 – 2012

 


7 A, Lilleby skole 1957 - innsendt av Arthur Antonsen

Fra venstre:

1. rad.    Reiulf Stav, Ingar Kvithyll, Kjell Pettersen, Leif Erik Arestøl, Hans Georg Mortensholm, Tore Ness, Roy Sørgård.

2. rad.    Lærere:    ?, Arnljot, overlærer Moe, Larsen, Haukland.

3. rad.    Bjarne Berg, Åge Bull, Wilhelm Vassdal, Knut Evensen, Asbjørn Eilertsen, Harald Karlsen, Jarl Schjetne, Øyvind Tobiassen, Hans O. Mikalsen

4. rad    Sigmund Hansen, Kåre Kristiansen, Bjørn Hegstad, Bjørn Lian, Bjørn Meistad, Alf Skevig, Viggo Lund.

5. rad.    Rikard Johansen, Arthur Antonsen, Arne Aspaas, Einar Roaldseth, Torbjørn Grindheim, Morten Sørli.


 

Det er kommet spørsmål fra Hanne Mette Melgaard Ørsleie:

"Hei. Sender et bilde som vi lurer på. Min (avdøde) far Harald Ørsleie, øverst til venstre med delvis skult ansiktet var oppvokst i Biskop Grimkjells gate 2 på 1940 tallet. Dette skolebildet er da tatt mest sannsynlig på slutten av 1940 tallet evt begynnelsen av 1950 tallet.
Er det noen av dere som vet hvilken skole dette er tatt fra?"

Svar gjerne direkte til Hanne Mette Melgaard Ørsleie - hannemo@epost.no eller 47 34 43 35. gjerne med kopi til bjorn@lademoenhistorielag.com.

May Ellewsen skriver: "Dette bildet er fra Bispehaugen skole, det er lett  å se p.g.a. døren I bakgrunnen og trappen."

 

 


 

Tilter Lamokirke igjen?

Tidlig på '50-tallet var Lademoen kirke ikke i bruk grunnet stabiliseringsarbeider. Vestenden hadde begynt å tippe litt ned, og det ble gjort tiltak for å stabilisere bygget, blant annet ved å legge under jernbaneskinner. I mellomtiden fungerte nåværende Lademoen Bydelshus som kirke. Bilder tatt tatt i dag i tilnærmet rett vinkel fra Våttahaugen (Ladehammeren) kan tyde på en viss tilting. Det som akkurat nå ikke vites er om dette er et synsbedrag, om det har vært slik siden '50-tallet eller om kirkebygget faktisk holder på å synke litt i vest.

Synspunkter eller info - send gjerne dette til  post@lademoenhistorielag.com.

 

 Under: Dupper Lademoen kirke i vest? (Foto: Bjørn Lien)


 

"Straffeprotokol" - Lilleby skole

 

Det var stil over ting før i tida. Mens elever i dag straffes med tilsnakk og anmerkninger ble det ris og slag på fingrene om noen ble tatt for noe. På Lilleby og andre skoler fantes ikke mindre enn en en journal, hvor man til og med skrev ned hvem som utførte straffen samt hvem som var til stede og bevitnet. "Straffeprotokol", Lilleby skole 1915-1931 kan fortelle om 2. klassingen som i løpet av én uke ble straffet to ganger for tyveri/innbrudd . Straffen var fire slag "på enden". Ellers er "skulk" en gjenganger i protokollen tett fulgt av "slet opførsel", "løgnaktighet", "dovenskap" og "sprunget hjem", som igjen ble etterfulgt av 3-5 "slag på enden". Av og til står det anført at noen har blitt tatt for tyveri av politiet, men at skolen måtte forestå bestrafning. Å kaste "sneball i nakken på en herre utenfor skoleporten" ble belønnet med tre slag "på enden".

Sikkert en og annen tragedie mellom permene her.

I heftet til Berit Austeng er det beskrevet at en elev ble truet med straff en vinter grunnet fravær. Grunnen viste seg å være at faren til gutten hadde blitt frisk etter langvarig sykdom, og at han nå trengte skoene selv. Så Skofondets berettigelse var ikke bare "lausprat".NB! Med ett unntak - bare gutter i løpet av 16 år.

   
 


 

Gjenbruk anno 1983:

Her er skinnefundamentet  til "Kølkrana" fra Rosenborgkaia! Demontert i 1983, lagt på lekter, seilt til Helgebostad på Hitra på flo sjø og omskolert til bru. Bildet er sendt oss fra Terje Sandstad i avisa Hitra/Frøya - tusen takk!

 

Under: Bildet fra Arnulf Hogstad fra 1972, som viser krana i aksjon med lekter under.


Kolonialen til Samual Almaas lå i Strandveien 33 - "Samuel Almaas Kolonial Fedevarer Skibsproviant". Først drev Samuel Almaas med tønnefabrikk fra1916 - 1919. Etter at denne brant ned i 1919 startet han med kolonial i Strandveien 49. Senere ble denne solgt til kjøpmann Sjøvold. Almaas flyttet da butikken sin til nr. 33. Flere bilder her. Bilder/tekst om virksomheten til Samuel Almaas mottas med takk!

 


 

Sist innsendte bilde - John Hansens Sportsforretning fra 1972 - innsendt av Arnulf Hogstad, tlf. 90048848.

Flere bilder fra Arnulf blant miniatyrbildene lenger ned på siden.

 

Innherredsveien 26 - innsendt av Karl Erbe:

 

Som billedteksten viser er bildet fra den gamle Esso-stasjonen i Innherredsveien 26. Noen som vet noe om stedet, kiosken til Lars Aune eller noe? Årstall? Vi vet at det en gang var en kafé i var 2. etasje, men ikke når den kom/forsvant. Send eventuell info til bjorn@lademoenhistorielag.com.

Det er kommet flere gode svar:

Fra Einar Brendboe: Kaféen het Østbyens kafé, men skal også ha gått under navnet "Malena".

Fra Arnfinn Vikhammermo: Hei !  Denne kafeen husker jeg godt. Jeg jobbet  i J H. Thorvaldsens smie i Brattørgata. Kaffedrikking i arbeidstida var strengt forbudt men noen gange lurte vi oss  over kanalen (på gangbrua)  på en rask kaffe og vaffel med ost på denne kafeen, særlig på lønningsdager .Foruten folk ifra arbeidsplassene i området  f.eks.. Eggens Sag og høvleri ,var det mange drosjesjåfører. Jeg kan ikke huske det var særlig overfylt der. Menyen var så vidt jeg husker slik som den var på alle kafeer. Vafler, smørbrød med pølse og erter, Karbonade (karbis) ,speilegg var dyrt.  Det var også et utvalg av kaffebrød  De serverte også middag der, men det gjorde vi aldri. Lokalene var ganske reine og pene ,  Det var de ikke alle steder nemlig. Folkevogna på bildet er utifra nummerskiltlyset 64-modell eller nyere. I underetasjen var det helt til nyere tid utsalg av madrasser.

Høyem var et kjendt navn nedpå " kølkrana". Han solgte mye rart bla hengsler låser og beslag. Da alt ble revet og nedlagt der, ble det holdt " Salg "  i de gamle kafelokalene. Jeg var der og handlet låser og belag av mange slag tidlig (70 tall ?). Dette må antagelig  like etter at Høyem sluttet med handel nedpå krana. Jeg tror kanskje det var en slektning (datter ?) av Høyem som forstod dette salget.

Fra Kjell Høyem: I huset som er gjengitt på bildet er den ”Gamle Østbykaffeen”  som hadde tilhold på andre etasje, som besto av to rom med disk retning nord/øst. D.v.s mot Rosenborgbassenget og Sveiseambulansen. Oppgangen var fra Innherredsveien og trappen lå imellom skobutikken til Pettersen ( Denne må ikke forveksles med Peder Petersen som lå rett over Hermann Nielsen). På andre siden av trappoppgangen lå frukt og tobakksbutikken til Aune, med inngang fra hjørnet. Butikken ble drevet av far og sønn Aune.. Senere flyttet min onkel Karl Høyem inn med sin skumgummi og madrass butikk. Han hadde tidligere for øvrig salmakerutstyrsbutikk i det gamle trelastlageret til Nilsson Trelast på Rosenborgkaia.

Esso stasjonen som var nabo var for øvrig første arbeidsplassen til Per Strand fra Mellomveien, som senere ble eier av Ladeveien Service ved Finnes Barnehjem, senere Bergs Maskin og Landrteknikk.

Når det gjelder Østbykaffeen så var vi en del ungdommer som frekventerte denne  først på femtitallet. Har for øvrig bilde av fire påpyntete ungdommer fra 1952  på vei til byen, som for øvrig kan navngis. Fotograf var en hobbyfotograf som jeg kun har etternavnet på, nemlig Selnes fra Nedre Møllenberg. Bror av håndballdommer Arthur Selnes. Menyen på Østbykaffeen var relativt enkel, det gikk på ”pøls og erter”, vafler og som middag kjøttkaker i brun saus og grønnerterstuing. Prisen på et smørbrød med pøls og erter var anslagsvis 80 øre med kaffe kr 1.25.

Dette var i korte trekk hva jeg kunne bidra med i denne omgang. I fall du ønsker å vite mer om Strandveien og Nerlamon så må du bare ta kontakt.

Fra Knut Sandvik: Jo, det var en kafeteria i andre etasje som het Østbyen Kafeteria, og innehaversken het Marlena til fornavn og derfor ble navnet blant oss unger/ungdom Marlena's. Hun var en trivelig dame som drev på sin måte; f.eks. hadde hun hjelp av en alkoholiker til å skrelle poteter hver dag, og da fikk han middag i stedet for betaling.

Hun hadde ingen renholdere ansatt, hun vasket lokalet selv når hun var ferdig for dagen. Men Marlena var en liten dame som ikke kom til overalt i glassdisken hvor maten og kakene stod, så disken var den siste som ble vasket; med gulvtua på svaberen kom hun til over alt. 

Vi var noen ungdommer som møttes ofte på Marlenas tidlig på 60-tallet, her spilte vi gitar og tok en øl eller to når vi hadde råd. Marlena hadde ikke skjenkebevilling så ølet måtte vi ha med selv, og det hendte at hun lot oss være igjen også etter stengetid. På slutten av 60-tallet solgte hun kafeteriaen til en dame som drev den videre noen år sammen med sin sønn. Selv om det kom jukebox ble det ikke det samme uten Marlena. 

Jeg er ikke sikker på når kafeen ble nedlagt, tror det var tidlig på 70-tallet.

Fra Randi Solem: Hei. Jeg jobbet på Østbyens kafe i 66/67 . Den ble drevet av en snild gammel dame som het  Marlena(e) Dybvik .
 
 Som jeg forsto dengang var det flere Frøyværinger som har jobbet der. Menyen var lang, det jeg husker mest var Kjøttkaker, karbonader og benløsefugler. Eneste forskjell på disse var formen. Vi stekt store vafler hver morgen, og ja pølse smørbrød ble også servert.
 
Det var hybelleilh. på loftet der en av de ansatte bodde. Den ble også benyttet som pauserom.

Fra Bjørn Normann: Hei Kaffeen het Østbyen Kafe og jeg tror den døde ut i 1971 eller 72. Jeg husker de hadde en fantastisk ”karbonade” som besto av brødskive med skinkestek, brun saus, tomat og agurk. Den kunne også bestiller med speilegg på toppen. Rett over gata (Innherredsveien) står det et hus hvor Abra kulelagersenter startet. Ved siden av var Elgin konfeksjonsforretning. Litt lengre øst i Innherredsveien kommer pissuaren (på hjørnet av Stranveien) og den første butikken nordover på samme side var Hansen Sports. Etter Hansen Sport kom Gaare som drev konsulentvirksomhet innen Elektro (kanskje installastør el.l.) Deretter et par bolighus før Posthuset og Ladejarlen apotek. Bensinstasjonen ble frem til ca. 1960 drevet av Hans Gundersen og deretter overtatt av Per Strand som fra ca. 1965 startet Texaco i Ladeveien. I dag driver sønnene Egil (Texaco ved Nidar) og den eldste (som jeg ikke husker navnet på nå) driver vist nok fortsatt stasjonen i Ladeveien.

Til høyre for bensinstasjonen gikk det en vei ned som førte til gangbrua over elva. På andre siden av den veien lå Eggen Trelast, litt lengre nede lå Nilson Trelast før Dyre Halse kullkompani.

Bak huset vi ser på bildet (kaffeen) var det innkjøring fra Innherredsveien til Shirstad trevare. Innkjøringen var rett ved Gråmølna.

Kari  Marie Dretvik forteller at hun arbeidet på Østbyen kafé i  ’58/’59. Hun forteller at kaféen åpent kl. 9 og stengte ikke før kl. 22. Menyen bestod blant annet av kjøttkaker, lapskaus, sviskegrøt med fløte, rabarbragrøt med fløte, koteletter, fårikål og knakkpølser.

Kokke den gang var Ingeborg Leinan, og hun laget god mat. Gjestene var stort sett arbeidsfolk og folk fra landet på bytur. Prisene var rimelige.

Hun husker også en kunstmaler Schei (?), som av og til kom innom og solgte malerier.

_______________________________________

Tusen takk for all respons! Nye bilder følger etter hvert!


 

Denne arbeidshesten holder på å endre Lademoen...

...mer enn vi aner. Den har nå passert Persaunveien, og første åpning tvers gjennom ventes ikke før henimot jul i 2012. Innherredsveien har i dag en trafikkmengde på nært 30.000 biler i døgnet på hverdager. Det forventes at trafikkmengden etter at Strindheimtunnellen er ferdig vil ligge på under 10.000, kanskje ned mot 6000 bil pr. døgn. Det kan bety 30-sone, fortauskaféer, renere luft +++. (Foto: Bjørn Lien)

 

 

Under:  Byggegropa i Innherredsveien 22. februar 2011. Til høsten vil man begynne tunnel-arbeidet fra Nedre Møllenberg gate. Da blir Innherredsveien lokalgate, og den trafikkmessige barrièren som E6 til nå har vært vil mye godt forsvinne. (Foto: Bjørn Lien)

 

Under: Strandveiparken. I 2014 blir det en flott bydelspark som blir større enn Ilaparken. Allerede er det den eneste parken i byen som har egen regulert bassebane... (Foto: Bjørn Lien)

Østbyen hadde en gang ca. halvparten av byens befolkning, og det har vært mye gjennomtrekk av folk gjennom mesteparten av 1900-tallet. Dette betyr at vi som lever som annen- eller tredjegenerasjons trondhjemmere med stor sannsynlighet har hatt slekt på Lademoen. Er du nysgjerrig kan du finne oversikt over folketellinger på http://www.disnorge.no/ eller du kan dra ned på Trondheim folkebibliotek for å sjekke Adressebok for Trondhjem for forskjellige år. Også Byarkivet (Dora) har slike bøker.

De fleste bilder vi har på vår hjemmeside har vi fått fra Byarkivet, og vi skylder Haldis Isachsen ved Byarkivet en stor takk for innsyn og mye mas!

Andre større bidragsytere:

Sven Andresen, Torbjørn Torgersen, Per Øverland, Jan-Petter Næss, J. Løvås/Jacob Kjos-Hanssen, Gisle Haugan, Rolf Brechan, Jørn Djupmork, Harald Berg, Birgit Forsell, Geir Ulriksen, Bernt-Erik Matson, Bjørn Eggen, Jan Hansen, hr. Spjelkavik, Espen Hernes, Lillian Seehuus og Jan Aunaas.


Litt kuriosa

Lademoen i tiåret før 1900: Mangler vann, kloakk, skole, post og kirke. Bydelen har ca. 80 brønner, hvorav nesten  samtlige i 1895 ble kategorisert som ”urene”. Annenhver husholdning har gris og høns, og det florerer med sykdom, sosiale problemer og elendige hygieniske forhold. Det av Trondheims latrineinnhold som ikke får plass på jordene blir dumpet i Lamofjæra, hvilket er godt merkbart, spesielt ved fjære sjø.

 

Det kan se ut som at da Trondheims befolkning i 1897 klippet snoren ved åpningen av Bakke bro - og i nysgjerrighet krysset Nidelven -  oppdaget man Lademoen. I hvert fall kan det virke slik om man studerer de neste års byggeaktivitet, for på syv år kom følgende:

 • 1899: Lademoen postkontor - forøvrig nedlagt 2001

 • 1900: Lademoen brannstasjon - nedlagt 1963

 • 1900: Lademoen politistasjon - nedlagt 1958

 • 1902: Lademoen kirkegård

 • 1904: Lademoen jernbanestasjon - nedlagt 1967, og gjenoppstått som holdeplass (leskur) i 2007

 • 1905: Lademoen kirke

 • 1906: Lademoen skole - ble ungdomsskole i 1967, og nedlagt i 1993

På denne tid hadde Østbyen ca. 17.000 innbyggere, hvilket utgjorde halvparten av byens befolkning. Men det var viktig å holde denne nye bydels befolkning adskilt fra resten av byen, så derfor kom Lademoen skole i 1905, og allerede seks år senere kom Lilleby skole.

I tillegg fikk Trondheim på den tid et stadig større behov for arbeidsplasser. Det ble derfor en presserende oppgave for byens politikere å sikre at de som skulle fylle disse jobbene fikk egnet sted å bo – og det måtte selvsagt være vekk fra den øvrige befolkning. Dermed fikk Trondheim i 1913 sitt "Soweto-dokument" i form av Reguleringsplan nr. 306, hvor det blant annet står:

 

 

Det manglet bare piggtråden! Arbeiderbefolkningen skulle pr. reguleringsplan holde hus på Østbyen! Og denne reguleringsplan gjelder fortsatt i Trondheim kommune. Vi har (2010) på Lademoen 408 kommunale boliger mens for eksempel Nardo har to. Soweto-dokumentet av 1913 sørget for det. Hadde Sør-Afrika fortsatt hatt apartheid kunne Lademoen ha vært vennskapsbydel med Soweto...

Ved å sørge for å eie brorparten av boligene i en enkelt bydel, sikret kommunen kontroll over hvor ”Arbeiderbefolkningen” skulle bo – og ikke bo. Kommunen kom til å bli den klart største boligbesitter på Lademoen, og mange av kommunens mer enn 400 boliger her er fra starten av 1900-tallet. De disponeringer som ble gjort for mer enn 100 år siden har konsekvenser også i dag. Lamon er fortsatt byens verste bydel innenfor de fleste sosialfaglige mål:

 • dårligst på inntekt

 • nest dårligst på utdanning

 • flest antall familier med enslig forsørger (71 %)

 • 1 av 4 flytter hvert år

 • Men vi er til gjengjeld på toppen når det gjelder grov vold.

Hus bygd på Nerlamon fra 1900 var jevnt over av luguber kvalitet, dårlig isolering, høye driftsutgifter – i likhet med i dag. Det sies at dersom man i enkelte hus tok av tapet/pappen kunne man se ut. Store familier var regelen, og følgelig trangboddhet

Husleie i de første arbeiderboliger i Anton Kalvaas gt. var kr. 28,- - i dagens penger blir det 1428,-. Hvem betaler det idag? Trondheim kommune tar idag 3129,- for samme leiligheter.

 

Hvem bodde her i starten?

Berit Austengs "Sosiale forhold ved Lilleby skole 1911 – 1921" sier mye om det. Hun har samlet data om Lilleby skole første år, og samlet disse i en svært interessant rapport. Her er noen smakebiter:

Det er ikke foretatt grundige statistiske undersøkelser om hvem som bodde på Lademoen fra århundreskiftet og frem til krigen. Vi kan få et innblikk ved å se på Lilleby skoles tall. Hvem var foreldrene? Ledigheten var jevnt over stor i Østbyen, men følgende yrker er oppført under ”Foresatte”:

Menn:

kaiarbeider, ølkjører, reisende, repslager, bergmand, klinker, tjener, høvelmester, kjedelsmed, snekker, bakersvend, stryker, vintapper, forgylder, bybud, graver, sildesjauer, bedstemand, repslager, garver, vedhugger, kobberslager, stenarbeider, bordskriver, barberer, domkirkearbeider, bruspakker, jernstøber, løsarbeider, skredder, sjauer, sporskifter, vognmand, bødtker

Kvinner:

kone, enke, pike eller ”fraværende fra hjemmet hele dagen”.

Sykefraværet på Lilleby var fra starten verst i byen. Jentene varierte mellom 6 og 9 prosent, og guttene noe mindre. Dette hadde nok flere årsaker, noen måtte pleie syke familiemedlemmer, egen sykdom, manglende klær/sko. Spanskesyke, difteri, lungebetennelse etc. går igjen. Instruks for vaktmester var at temperatur om vinteren skulle være 14 grader...

Over 30% av elevene på Lademoen og Lilleby skoler hadde utøy i en telling fra 1919.

Skofond – i 1919 var det på drøyt 1900,-. Også tilskudd fra Trondhjem Brendevinsamlag med kr. 1000,-.

1915: 30 % får offentlig bespisning på skolen, mens Bispehaugens tall er 3%.

 

Under vil du finne bilder etter hvert som de blir lagt ut. Vi inviterer til kommentarer og korrigeringer, samt oppfordrer til å sende flere bilder til denne siden - bjorn@lademoenhistorielag.com! De er i miniatyr, så det er bare å klikke på dem.

Innsendt av Erling Sørensen, bilde av hans mor Alfhild Pauline Sivertsen, f. 1906, tatt ca. 1923/24

 

Innsendt av Erling Sørensen, malt av A. Meyer i 1958. Brygga hvor Royal Garden nå ligger er lageret til Reidar Olsen. Det røde bygget helt til høyre ved Slaveriet var Havnevesenets kontor.

Innsendt av Erling Sørensen. Aktiebryggeriet i bakgrunnen. Ukjent år.

Dette er avgangsklasse fra 1956.
1. rekke: Anne Sofie Bull - Aud Strandhaug - lærer Kjeldstad -
overlærer Nordstrand -
lærer Alf Sandberg - lærer Tilseth - lærer ????? - Eva Spjøtvold -
Brit Hansen
2. rekke: Inger Johanne Bjørvik - Elna Wiggen - Gerd Martinsen - Anne
Marie Haugan - Bodil Forfod -
Kirsten Eikrem - Randi Bersås - Kari Jakobsen
3. rekke: Edel Iversen - Turid Vassås - Grete Holmberg - Erna Leistad
- Eli Klefstad - Brit Jakobsen -
Inger Strømsem - Ågot Ulseth - Elin Stangvik

Innsendt av Edel Engelsen.

Dette er skolelaget til Lilleby i 1952.
Første rekke: Bjørn Hansen - Kjell Nilsen - Bjørn Laugen - Knut
Engelsen - Andre Amundsen
Bakerst: Johan Brevik - Per Skogstad - Kjell Mikalsen - Einar Wærnes -
Knut Hansen - Erling Klausen

Innsendt av Edel Engelsen.

Her er den samme klassen som avgangsklasse i 1952.
De foran er overlærer Alf Nordstrand - klasseforstander Ivar Arnljot - lærer Haugen

Innsendt av Edel Engelsen.

 

Innsendt av Edel Engelsen.

 

Dette er lærer Ivar Arnljots klasse fra 1947–48.
Foran er: Per Skogstad - Morten Hermandstad - Knut Hansen - Einar
Wærnes - Bjørn Laugen -
Rudolf Ingebrigtsen - Roar Frengen
Rekke 2: David Knudtzon - Arnfinn Hagen - Karstein Eriksen - Harry
Hansen - Willy Sundberg -
Per Olav Grønnesby - Knut Engelsen
Høyre side av læreren: Hans Gulliksen - Erling Torhus - Bjørn Owesen -
Kjell Nilsen
Venstre side: Erling Klausen - Tore Sjursen - Gunnar Hybertsen

Innsendt av Edel Engelsen.

 

Innsendt av Terje Tallaksen.

Innsendt av Terje Tallaksen.

 

"Kålkrana", kaller Einar Brendboe dette bildet.

Nytt bilde fra Lilleby, denne gang fra Erling Sørensen, som tidligere har bodd i Rosenvinges gate. På bildet er bl. a. hans mor, 4. rad til venstre i hvit kjole, Audhild Pauline Sivertsen. Samme rad nr. 4 (hvit krave, Magnhild Mærk. 2. rad, nr 2 f.v. er frøken Kobro og ved siden av Harald Arnljot, senere overlærer ved Bispehaugen skole.

Transittkaia, sommeren 1961. Tilsendt fra Einar Brendboe.

Fra Torger Ekle har vi et interessant bilde (maleri), som viser grysset Innherredsveien/Gamle Kongevei.

 

Fra John Gjermund Lundemo har vi fått klassebilde fra 7. klasse, Lilleby skole 1961. Lilleby skole fylte i 2011 100 år, så her er det flere jubiléer i ett:

1. rekke fra v: Gunnar Olav Nilsen, Terje Gunnar Christiansen, Arne Nilsen, Kåre Ophus, Ragnar Olsen, Leif Arne Walstad, Harry Munkvold, Åge Eriksen

2. rekke fra v: Lærerne: Lysklett, Larsen, klasseforstander Odd Egil Wanvik, Overlærer Jac Ragnvald Moe, Arne Arnljot, Larsen og elev Trond Helland 

3. rekke fra v: John Gjermund Lundemo, Ole Hagen, Otto Israelsson, Tore Olsen, Steinar Brensholm, Knut Ivar Bakken, Jostein Willmann, Rolf Østbye, Harry Lysø 

4.rekke fra v: Roar Sundberg, Knut Ivar Moe, Magne Berge, Knut Almaas, Tor Arnold Gjersvoll, Øystein Wahl, Steinar Strøm, Sigmund Hultgren, Bjørn Sundt, Willy Ettesvold

Dette flotte bilde fra Reinabanen i 1930 er sendt oss av Marit Nielsen.

Hennes mor (Aasta Holm, f. Flatval, f. 1916) er nr. 4 fra venstre, og hun var medlem av Falken AIK.

Familien bodde frem til 1960 i Jon Raudes gate, hvoretter de flyttet til Fjæregata 2.

Lademoen skoles guttekorps. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Kjent syn på Rosendal kino. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Lærerkollegiet på Lademoen skole. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Sommerferie! Lademoen skole. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Lademoen skoles guttekorps på tur til Østersund. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Skolekorpset i Mellomveien. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

17. mai 1949. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Konfirmantene i Lademoen kirke, desember 1959. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Lademoparken 1935. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Jente foran Lademoen kirke. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Innherredsveien. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Motiv fra 1892. Før Lademoen kirke (1905), Lademoen skole (1905), Aktiebryggeriet (1899) og Lilleby skole (1911). Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Krysset Innherredsveien/Strandveien. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Gamle Kongevei 9 fra 1920. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Rosenborg, ca. 1935. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

17. mai-toget 1955. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

17. mai 1955. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Buranbanen 1955. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

17. mai 1955. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Klasse 7 A, piker, Lademoen skole 1959. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Klasse 7 B, gutter, Lademoen skole 1959. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Lademoen skoles guttekorps, 17. mai 1959 på vei fra Bakkegata mot Bakke bru. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

 

Motiv fra Innherredsveien/Strandveien. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Krysset Gamle Kongevei/Innherredsveien, ca. 1960. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Tilsendt av Arnulf Hogstad. Dette er John Hansens Sportsforretning, og på skiltene i vinduene står det  "Opphørsalg". Mange husker John Hansen som en snill og flink butikkeier. Han var også aktiv i menighetsarbeidet. Sykkelreparatøren var Gustav Lundemo. Endel av arbeidet bestod av å reparere fotballer(!), slipe skøyter samt salg av 2-øres fiskekroker.

Kalle Erbe har sendt et nytt, interessant  gammelbilde fra Innherredsveien.

Noen som har årstall eller litt historikk?

Dette er samme bilde som til venstre, bare blåst litt opp. Urmaker Christophersen, Langø, som var kolonial og fisk, og på hjørnet Myhr, som også var kolonial og fisk. Noen som har årstall eller litt historikk?

Bildene både til venstre og høyre er sendt av Arnfinn Johnsen. Til venstre 2. klasse 1954 Lademoen skole, mens det til høyre er 7. klasse i 1959. Noen som har navn?

Lamofjæra. Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Jystadgaarden mellom Lilleby skole og Gassverket i krysset Jarleveien/Stiklestadveien. Er gårdsnavnet korrekt? Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Strandveien utenfor Inga Eriksens melkeutsalg. Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Bakke bro.Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Lademoen stasjon. Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Strandveien. Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

De 15 farvebildene som ligger i de fem radene øverst er alle tatt og sendt Lademoen Historielag av Arnulf Hogstad. Bildene er alle tatt i 1972.Vi takker hjertligst!

Arnfinn Vikhammermo: Ludvig Gaare hadde elektrisk / radioforetning i denne gården, man kan skimte skiltet over vinduene til høyre. Han bodde på Hundhammeren kanskje bare på sommeren?

Kjøpte melk og poteter ol. på gården til min morfar Saksvik.

Bildet er fra krysset Strandv.Innherredsv. med transformator og pissoar. Pissoardet er fra 1911 og et viktig stoppested for innbyggerne på Lademoen etter en bytur. Ikke minst for  turistbussene som kom fra en lang tur fra Sverige som hadde fast stopp før
innkjøring til sentrum. Før 1911 var det en statue av en ung pike med sprudlende vann over seg,  som sto der transformatoren står.
Statuen ble flyttet til fordel transformatoren, det sprudlende vannet ble flyttet over til pissoaret for å begrense lukta på vinters tid. (Torbjørn Torgersen).

Innherredsveien; nydelig trehusbebyggelse som måtte vike den vederstyggelighet som nå står der. Revet i 1978.

Krysset Innherredsveien/Fjæregata.

Ulstadløkkveien/Innherredsveien.

Innherredsveien via-à-vis nr. 26.

Innherredsveien nordover. Man ser Oktober bok og papir i krysset med Rosenborg gate.

Gården til Hermann Nielsen på hjørnet av Innherredsv.og Kirkegata. På folkemunne kalt for "Strykhjernet".  (Torbjørn Torgersen.)

Innherredsveien fra Strandveien og nordover.

Bilde viser Rosenborgskaia med Nlsson Trelast først i bilde,og deretter firmaet Høyem,
deretter Trheims Kullkompani ved siden av Taubåtkompaniet og Dyre Halse.
Går vi nedover så kommer vi til Wipphauers mekaniske verksted. (Torbjørn Torgersen.)
     

Bilde tatt i Strandveien i krysset med Biskop Grimkells gate. Bildet er tatt i 1958 av Nils Røv i anledning at kong Olav skulle kjøre gjennom Strandveien. Bildet ble overtatt av Einar Brendboe, som har sendt det Lademoen Historielag. Brendboe gjør oppmerksom på at "Rød Front" er malt på veggen av husveggen, så tagging er intet nytt.

 

Innherredsveien 1980. Dødsdømte trehus er okkupert før riving.

Rosenborg bensinstasjon etter 1970; ukjent dato.

Ikke akkurat Lademoen, men bildet, som er tilsendt av Knut L. Vik, er interessant grunnet sin sentrale beliggenhet.

Krysset Innherredsveien/Strandveien. Skal være tatt i 1945.

Riving av trehusrekka fra Mellomveien ned til Gregus' gate. Foto: Ludvig Fagervik.

Lademoen kirke; tilsendt av Knut L. Vik.

Riving av hus; krysset Innherredsveien/Ulstadløkkveien, ca. 1981.

De tre neste radene bilder og tekst sendt oss av Greta Engen:

Glade barn i Lademonparken 1943.

Foran: Eivind Omland, Terje Tallaksen, Thor Tallaksen.

Bak: Greta Tallaksen, Randi Tallaksen .

 

Lademoen skole 1947, 7 klasse.

Rekke foran: Bjørg Wold, Randi Skorpnes, Liv Stinesen, Kari Aasheim, Randi Evensen, 

Rekke to: Kari Pettersen, Anne Marie Dahl, Vera Geving, Kari Rønning, Lene Dybvad, Greta Tallaksen, Inger Selnes.

Rekke tre: Kristin Eilertsen, Bjørg Lie, Astrid Johansen, Randi Kolby, Solbjørg………, Astrid Dahl.

Rekke bak: Asbjørg Karlsen, Ruth………., Solveig Enebakk, Laila Bernten, Ania Småland, Carla Wold, Unni Pettersen.  Lærerinne Birgith Støland.  Overlære Snekkvik.

 

20 år senere 1967:

Rekke foran :Bjørg Lie, Kari Aasheim, Lærerinne Birgitt Støland, Bjørg Wold, Astrid Dahl.

Rekke to: Randi Kolby, Greta Tallaksen, , Kari Pettersen, Randi Skarpnes, Astrid Johansen,

Anne Mari Dahl, Kari Rønning.

Rekke bak: Inger Selnes, Kirsten Elertsen, Asbjørg Karslen, Vera Geving, Laila Bernsen,

Aina Småland, Ruth………,  Ruth………..

Fra Lademonparken 1943.

Foran: Kjell Lesund, Terje Tallaksen, Thor Tallaksen

Bak: Brit Grønning, Bjørg Olsen, Tordis Grønning, Hans Hammer.

 

 

Greta Tallaksen med tvillingsøstrene Lisbeth og Torild.

Klassebilde fra 1 klasse på Strindheim skole 1941. Dette er elever fra Lademoen skole da tyskerne hadde overtatt denne.

 

Konfirmanter Lademoen kirke søndag 11. mai 1947. Bildet er vennligst sendt oss fra Kjell Roaldseth. Han skriver følgende:

"Hver enkelt konfirmant er nummerert, Kjenner du igjen noen, send gjerne nummer og navn til  kj-roal@online.no

Vi kan kanskje arangere et noe forsinket 60-årstreff!"

Klassebilde fra Lademoen skole, 1925 - ren jenteklasse. Både bilde og navneoversikt er sendt av Øivind Kastbrekken.

Øivind Kastbrekken bodde i oppveksten i Frostaveien 9 B, og gikk barneskolen på Lademoen skole. Bildet er tatt i Lamofjæra, og viser noen av søsknene og ungene til ekteparet Waaden (bildet til høyre).

Dette er Mikal Karstensen Waaden og Hansine Berntine Waaden, besteforeldre til Øivind Kastbrekken. De bodde nesten hele sitt liv  Biskop Sigurds gate 6, hvor de fikk sju unger. Bildet er tatt i Lamoparken, hvor det ofte var musikk i paviljongen.

Fra Ladehammeren ca. 1910. Fra 1924 - bygging av Melkeforsyningen til venstre i bildet. Tatt fra annen etasje i Trondhjems Preserving. Fra Jacob Kjos-Hanssen. Lademoen stasjon ca. 1915. Fra NSB.
Krysset Innherredsveien - Mellomveien, 1924. Fra Kjos-Hanssen. Strandveien, postkort fra 1903. Fra Harald Steiro.

 

Krysset Innherrredsveien og Strandveien.
1. klasse på Lademoen skole i 1956. Lærer bak er Thorbjørn Hagen.
 
1. rekke f.v. Jan Worum, Finn Engeseth, Jan Chr. Nielsen, Einar Smevik, Terje Aandahl.
2. rekke f.v.: Kjell Kojen, resten av andre rekke er ukjent.
3. rekke f.v. Jan Lien, ukjent, Knut Loe Dønnesen, Roger Aasback.
4. rekke f.v.: Torkild Rian, Torleif Rolfsen,Per Hansen, Arne Lien.
Bakerst Jan Sverre Mortensen, ukjent.

Fra Thorleif Rolfsen.

Dette er mesteparten av den
samme klassen i 6. klasse i 1962. De flyttet senere til Bispehaugen og gikk 7. klasse der. Lademoen ble nedlagt som barneskole i 1962.
 
Foran f.v.: Arne Lien, Arve Flataas, lærer Lars Kåre Hunnes, Hermann Nielsen, Kjell Kojen
2. rekke f.v.:Per Hansen, Per Ola Kristensen, Leif Otto Furseth, Gunnar "Musi" Berg, Per Følling, Jan Hermann Pedersen, Øivind Larsen
3. rekke f.v.: Torkild Rian, Jan Sverre Mortensen, Knut Johnsen, Karsten Anders Woldseth, Gunnar Høglund, Finn Engeseth, Finn Meinhardt, Jan Worum, Kjell Prestmo
4. rekke f.v.: Jan Lien, Torleif Rolfsen, Steinar Larsen, Roger Aasback, Per Torstensen.

Fra Thorleif Rolfsen.

Hver 17. mai var det fotballkamp mellom skolelagene til Lademoen og Lilleby på Buranbanen. Dette bildet er fra 1962 og Lademoen vant 3-0.
 
Foran f.v. Jon Rønnes, Tore Henriksen, Torleif Rolfsen, Inge Wold, Einar bratseth
Bak f.v.: Arve Hammer, Kåre Elsæther, Per Solem, Gunnar Karlsen, Harald Landrø, Tore Norum.

Fra Thorleif Rolfsen.

Innherredsveien 50 med Ladejarlen på rett plass. Rosenvinges gt 12 

Tekst til et bilde av huset i Rosenvinges gt 12.  Huset lå på hjørnet av Arbeidergata  (oppr. Suhms gade)  og Rosenvingesgate, og var en av de ialt 69 eiendommene som var bygslet av AS Kolonien, opprinnelig Selskabet til Arbeiderboligers anskaffelse.  Eiendommen hadde et areal på 547,80 kvm.  Bildet viser huset sett rett forfra med 4 kvinner, 1 eldre mann og en liten gutt foran den åpne inngangsdøra,  og 3 barn ved plankegjerdet til venstre. Plankegjerdet til høyre er avskjerming mot haven til Rosenvinges gate 12.  Eiendommen hadde et uthus som ligger bak fotografen. Det flagges fra flaggstangen som er festet på husets fasade.  Huset har 3 skorstener og takstige.  Bare de 2 øverste skorstenene eksisterte i 1968, før huset ble revet. Dette bildet hang i Rosenvinges gt 12 og ble tatt vare på før huset ble revet i 1968.  Det var da Elise Rønning som bodde alene i huset.  Bak på bildet står følgende navn: Harald Rønning  -  Hans Albrekt Liseth  -  Kjystola  -  Laura Nielsen  -  Kjerstina Anna Hansen (hjeme)   -  Sjerve.

Ulstadløkkveien med Boligan i bakgrunnen.
Ynglingen, 1932. Rosenvinges gate, 1970. Byarkivet, fotograf: Schjerve. Butikken til Schjerve på Nerlamon: Foto: Henry Schjerve.
Butikkene tl Schjerve og Krog. Foto: Henry Schjerve. Ydyll på Nerlamon. Foto: Henry Schjerve. Matauk hos familien Schjerve. Henry til venstre.
Lamofjæra. Asylet barnehave 1932. Buran.
Buran. Gardemoen/Reina før byggingen av banen. Krysset Innherredsveien/Strandveien.
Innherredsveien med Bakke kirke i bakgrunnen. 1915. Sprintlaget. Bakkaune mot Lade.
Bakkaune mot Lade. Boligan. Krysset Ulstadløkkveien/ Innherredsveien 1978. Trehusene mellom Ulstadløkkveien og Gregus' gate skal rives - okuupasjon.
Krysset Ulstadløkkveien/Innherredsveien 1978. Reina. Huset med takstige er Utsikten 3. Her bodde Emma og Johan Nilsen fra 1930 til rivingen rundt 1960. Johan var fyrbøter. Gikk under navnet "Gutte" eller "Guttejohan". Strandveien 43. Hus rives. bilde fra 1964.
Biskop Grimkells gate - brann. Årstall? Reina.

Gatestafettlaget 1939.  Kåre Åberg, Odd Sæther, Nils Martin Bakken, Tormod Johnsen, Torger Lundemo. Knestående fra venstre: Kjell Nilsen, Knut Gjersvold, Egil Mogstad, Arne Dragvold, Harald Åberg. Tekst: Jan Ludvig Bakken.

Strandveien.

Bilde av danseorkester fra Lademoen. John Nilsen på trompet. Bersvein Nordtvedt på saxofon. Skulle gjerne vite navnene på de andre.  Foto fra Jan Arve Nilsen

Sprinthuset oppom Lademoehammerkaia. Reklameskiltet sier: "Sponset av S. Paltiel." Samuel Paltiel, Julius' far, sponset Sprint med kr. 5,- i året frem til rivingen i 1937.
Mot Ladehammerkaia med Sprinthuset i forgrunnen ned til venstre. Strandveien. Røyklegging i Thomas von Westens gate.
Rivingen i sydenden av Strandveien har begynt. Strandveien. Strandveien.
Bakkaunet mot Lademoen. Dora. Fra bombeangrep i juli 1943.
Lamoparken. Lamoparken. Ladehammerkaia.
Innherredsveien. Østre bad til venstre. Krysset Innherredsveien/Strandveien. Tatt fra Preservingen. Krysset Innherredsveien/Mellomveien. Melkeforsyningen sees under oppføring til venstre. 1924.
Falkens stafettlag, 1936. Fra Reinabanen. Hjallis med mor.
Falkenlaget 1938.
Halholta ned til venstre.

Fra Kjell Høyem:

Halholta fikk navnet fra en "tøff" dame som bodde i den gamle Hagengården som var kombinert bolighus og fjøs under samme tak. Damen med navnet Holte gikk tynnkledd både vinter og sommer, til og med uten strømper på vinteren, derav navnet Halholta.

Hjallis med far.
Hjallis' familie.
Gatestafett, Fjæregata. Innherredsveien mot nord. Viser Bakke kirke før flyttingen i oktober 1939. Rosendal kino.
Chokoladehuset. Foto: Christian Faber. Mellomveien. Luftfoto over Boligan.
Lilleby, Lademoen. Lamoparken. Klassebilde.
Brannstasjonen i Nedre Møllenberg gate. Karl Brechan viser to sekunder under. Foto: Schrøder, utlånt av Ingrid Brechan.
Lamoparken ca. 1920. Brostein ligger i forgrunnen fordi trikkelinjen skal forlenges til forbi Lademoen kirke. Søstrene Holm utenfor Finnes barnehjem i Stjørdalsveien. Karl Brechan gratulerer Hjallis etter fire gull i Oslo-OL i 1952.
Sprint-laget fra 1933. Tatt på AIL-banen. John Nilsen er nr. tre fra venstre i bakerste rekke. Foto fra Jan Arve Nilsen. Strandveien, postkort fra 1903. Utlånt fra Harald Steiro. Strandveien vis-à-vis nr. 19. Dette ble revet rundt 1970.
Kart over Kolonien. Tegning av "Rena". Maleri fra Utsikten, malt av K. "Nic'n" Johnsen (Knut Nicolai). Utlånt av Jan Arve Nilsen. Han skriver: "Huset med grønn portal er Utsikten 6, eid av Jakob Nordtvedt. Huset til venstre er Utsikten 12, hvor min far ble født og mine besteforeldre bodde der sammen med min oldemor, Gurine og hennes andre ektemann, William Eriksen. Gurine var en meget "ferm" dame, kalt "madam Eriksen" Hun var sjefen for vannposten på Reina. Nåde den som sto i veien for henne. Mine besteforeldre flyttet senere til Utsikten 3."
 
 
 


Kontaktinfo:

Telefon
72 600 362 - 99 02 46 46
Postadresse
Strandveien 13, 7042 Trondheim
E-post
bjorn@lademoenhistorielag.com