Avgangsklasse 1947 - Lilleby - fra Tor Simonsen
Hjem Innhold

 

Innhold

 

                            

Over: Avgangsklasse 1947 - 1. rekke f.v. frk. Fossum (engelsklærer), Alf Sandberg (klasseforstander), Øren (overlærer), Arnljot (lærer). 2. rekke: Odd Dahl, Finn Arnesen, Karl Edvardsen, Olaf Stålby, Kristian Knudsen, Odd Rønning. 3. rekke: Kato Lunde, Odd Nordvik, Fritz Rambech, Einar Torgersen, Håkon Berg, Erling Næss. 4. rekke: Kjell Haqgen, Tor Simonsen, Asbjørn Bostad, Tor Eriksen, Arild Strand. 5. rekke: Gunnar Koch, Bjørn Kvarme, Georg Strand, Georg Høgsten, Arnfinn Tømmervold, Odd Koch og Sverre Schjevik.


 

65-års jubileum på Lilleby skole

av Tor Simonsen

Avgangsklasse 7A 1947 (skrevet 2012)

6. juni 2012 feiret avgangsklassen for gutter ved Lilleby skole i 1947 65 års jubileum for avslutningen av folkeskolen. Av de 25 guttene som avla eksamen den gang er det fortsatt 9 gjenlevende som alle bor i Trondheim. Av de gjenlevende var det i alt 8 som i forrige uke var med på arrangementet som besto av en gjenvisitt og omvisning på Lilleby Skole og senere på kvelden møttes til felles middag på det nye Rica Bakklandet hotell ved Nidelven.

Besøket ved Lilleby Skole omfattet en direkte kontakt med skolens rektor (Busch), hvor vi kort ble orientert om skolens nåværende form og innhold samtidig som  Beate-Lill Hansen  viste oss rundt i skolens lokaler og hvor vi endte opp i vårt tidligere klasserom i 3. etasje.  Mye av skolens struktur var naturligvis endret siden vi gikk der, men selve klasserommets størrelse og  form  var som tidligere. En endring var selvsagt at rommet var utstyrt med en rekke bord og  PC- er, hvor det tidligere var to manns pulter og et stort kateter hvor læreren hadde sitt tilholdssted.

Under skolebesøket kom selvsagt en rekke minner fra skoledagene frem i lyset og ble heftig diskutert. Vi startet jo  i første klasse høsten 1940 hvor 2. verdenskrig var i full gang og hvor tyskerne allerede hadde installert seg på Lilleby Skole. Dette førte naturlig til en ganske problematisk oppstart hvor vi måtte starte på Finnes Barnehjem , litt lengre mot Lade, hvor vi de første månedene hadde kun et par skoledager  pr. uke. Senere måtte vi av ulike årsaker stadig skifte skolested og i løpet av de 5 årene krigen varte, hadde vi undervisning ved bl.a. Gråmølna, Husmorskolen i Dronningens gate, Solberg Handelsskole i Prinsens gate,  Singsaker skole og Strindheim Skole. Dette førte selvsagt til en del spesielle problemer med lange dager hvor skoleveien ble særs lang og med manglende skyssmuligheter. Skolebussen var jo ikke oppfunnet på denne tiden,  samtidig som privatbiler var noe man bare kunne drømme om.

Høsten 1945 kunne vi endelig ta i bruk vår egen skole og de 2 siste årene av folkeskolen ble således  av mer normal karakter. Skjønt normalt relatert til dagens skolegang kan man vel neppe kalle det.  Den gang var det nemlig en helt annen kustus enn dagens skolerutiner. Ved oppstart om morgenen og senere etter hvert friminutt måtte vi stille opp på rekker og geledd, før vi fikk entre inngangsdøren på skolen. På innsiden i gangen og i hver etasje sto det alltid en lærer/lærerinne og ristet på et nøkkelknippe for at vi skulle holde en fast takt når vi marsjerte opp og inn til vårt klasserom. Vel inne i klasserommet måtte vi i all stillhet innta våre faste plasser og hver gang vi skulle svare på eventuelle spørsmål eller vi selv skulle stille spørsmål , måtte vi rekke opp en arm før vi fikk lov å komme til ordet. Var det noen som foretok seg noe uten først å spørre om lov bar det rett i skammekroken resten av skoletimen.

Et spesielt minne som sitter sterkt er at Lilleby Skole høsten 1946 ble skolemester i fotball etter å ha slått Singsaker 3-1 i finalen og hvor de fleste av lagets spillere var elever i vår klasse.

Bilde fra inngangspartiet: 1 rekke fra v. Gunnar Koch, Asbjørn Bostad, Odd Koch. 2 rekke f.v.: Einar Ånes Torgersen, Paul Heggli, Tor Simonsen, Kristian Knutsen, Tor Eriksen.

Bilde fra klasserommet: 1. rekke f.v.. Einar Ånes Torgersen, Gunnar Koch, Paul Heggli.. 2. rekke fra v. Odd Koch, Tor Simonsen, Tor Eriksen, Asbjørn Bostad, Kristian Knutsen.

1972 - over: 1. rekke f.v.: Kato Lunde, Odd Koch, Arild Strand, Arnfinn Tømmervold, Asbjørn Bostad. 2. rekke: Sverre Schjevik, Erling Næss, overlærer Øren, overlærer ?, Tor Simonsen, Gunnar Koch. 3. rekke: Finn Arnesen, Håkon Berg, Odd Nordvik, Olaf Stålby, Paul Heggli, Einar Torgersen og Tor Eriksen.