Bilder fra Lademoen
Hjem Innhold

 

Innhold

 

 

Under vil du finne bilder etter hvert som de blir lagt ut. Vi inviterer til kommentarer og korrigeringer, samt oppfordrer til å sende flere bilder til denne siden - ! De er i miniatyr, så det er bare å klikke på dem.

 

Innsendt av Erling Sørensen, bilde av hans mor Alfhild Pauline Sivertsen, f. 1906, tatt ca. 1923/24

 

Innsendt av Erling Sørensen, malt av A. Meyer i 1958. Brygga hvor Royal Garden nå ligger er lageret til Reidar Olsen. Det røde bygget helt til høyre ved Slaveriet var Havnevesenets kontor.

Innsendt av Erling Sørensen. Aktiebryggeriet i bakgrunnen. Ukjent år.

Bente Kleiven skriver "at guttungen i midten er Sverre Nilsen, f. 1926, og damen til høyre er hans eldste søster Astrid Nilsen, f.1906, de bodde i Rosenvinges gt. 16. Antar bildet er tatt ca. 1930." Vi takker for oppdateringen!

Dette er avgangsklasse fra 1956.
1. rekke: Anne Sofie Bull - Aud Strandhaug - lærer Kjeldstad -
overlærer Nordstrand -
lærer Alf Sandberg - lærer Tilseth - lærer ????? - Eva Spjøtvold -
Brit Hansen
2. rekke: Inger Johanne Bjørvik - Elna Wiggen - Gerd Martinsen - Anne
Marie Haugan - Bodil Forfod -
Kirsten Eikrem - Randi Bersås - Kari Jakobsen
3. rekke: Edel Iversen - Turid Vassås - Grete Holmberg - Erna Leistad
- Eli Klefstad - Brit Jakobsen -
Inger Strømsem - Ågot Ulseth - Elin Stangvik

Innsendt av Edel Engelsen.

Dette er skolelaget til Lilleby i 1952.
Første rekke: Bjørn Hansen - Kjell Nilsen - Bjørn Laugen - Knut
Engelsen - Andre Amundsen
Bakerst: Johan Brevik - Per Skogstad - Kjell Mikalsen - Einar Wærnes -
Knut Hansen - Erling Klausen

Innsendt av Edel Engelsen.

Her er den samme klassen som avgangsklasse i 1952.
De foran er overlærer Alf Nordstrand - klasseforstander Ivar Arnljot - lærer Haugen

Innsendt av Edel Engelsen.

 

Innsendt av Edel Engelsen.

 

Dette er lærer Ivar Arnljots klasse fra 1947–48.
Foran er: Per Skogstad - Morten Hermandstad - Knut Hansen - Einar
Wærnes - Bjørn Laugen -
Rudolf Ingebrigtsen - Roar Frengen
Rekke 2: David Knudtzon - Arnfinn Hagen - Karstein Eriksen - Harry
Hansen - Willy Sundberg -
Per Olav Grønnesby - Knut Engelsen
Høyre side av læreren: Hans Gulliksen - Erling Torhus - Bjørn Owesen -
Kjell Nilsen
Venstre side: Erling Klausen - Tore Sjursen - Gunnar Hybertsen

Innsendt av Edel Engelsen.

 

Innsendt av Terje Tallaksen.

Innsendt av Terje Tallaksen.

 

"Kålkrana", kaller Einar Brendboe dette bildet.

Nytt bilde fra Lilleby, denne gang fra Erling Sørensen, som tidligere har bodd i Rosenvinges gate. På bildet er bl. a. hans mor, 4. rad til venstre i hvit kjole, Audhild Pauline Sivertsen. Samme rad nr. 4 (hvit krave, Magnhild Mærk. 2. rad, nr 2 f.v. er frøken Kobro og ved siden av Harald Arnljot, senere overlærer ved Bispehaugen skole.

Transittkaia, sommeren 1961. Tilsendt fra Einar Brendboe.

Fra Torger Ekle har vi et interessant bilde (maleri), som viser grysset Innherredsveien/Gamle Kongevei.

 

Fra John Gjermund Lundemo har vi fått klassebilde fra 7. klasse, Lilleby skole 1961. Lilleby skole fylte i 2011 100 år, så her er det flere jubiléer i ett:

1. rekke fra v: Gunnar Olav Nilsen, Terje Gunnar Christiansen, Arne Nilsen, Kåre Ophus, Ragnar Olsen, Leif Arne Walstad, Harry Munkvold, Åge Eriksen

2. rekke fra v: Lærerne: Lysklett, Larsen, klasseforstander Odd Egil Wanvik, Overlærer Jac Ragnvald Moe, Arne Arnljot, Larsen og elev Trond Helland 

3. rekke fra v: John Gjermund Lundemo, Ole Hagen, Otto Israelsson, Tore Olsen, Steinar Brensholm, Knut Ivar Bakken, Jostein Willmann, Rolf Østbye, Harry Lysø 

4.rekke fra v: Roar Sundberg, Knut Ivar Moe, Magne Berge, Knut Almaas, Tor Arnold Gjersvoll, Øystein Wahl, Steinar Strøm, Sigmund Hultgren, Bjørn Sundt, Willy Ettesvold

Dette flotte bilde fra Reinabanen i 1930 er sendt oss av Marit Nielsen.

Hennes mor (Aasta Holm, f. Flatval, f. 1916) er nr. 4 fra venstre, og hun var medlem av Falken AIK.

Familien bodde frem til 1960 i Jon Raudes gate, hvoretter de flyttet til Fjæregata 2.

Lademoen skoles guttekorps. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Kjent syn på Rosendal kino. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Lærerkollegiet på Lademoen skole. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Sommerferie! Lademoen skole. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Lademoen skoles guttekorps på tur til Østersund. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Skolekorpset i Mellomveien. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

17. mai 1949. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Konfirmantene i Lademoen kirke, desember 1959. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Lademoparken 1935. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Jente foran Lademoen kirke. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Innherredsveien. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Motiv fra 1892. Før Lademoen kirke (1905), Lademoen skole (1905), Aktiebryggeriet (1899) og Lilleby skole (1911). Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Krysset Innherredsveien/Strandveien. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Gamle Kongevei 9 fra 1920. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Rosenborg, ca. 1935. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

17. mai-toget 1955. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

17. mai 1955. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Buranbanen 1955. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

17. mai 1955. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Klasse 7 A, piker, Lademoen skole 1959. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Klasse 7 B, gutter, Lademoen skole 1959. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Lademoen skoles guttekorps, 17. mai 1959 på vei fra Bakkegata mot Bakke bru. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

 

 

Krysset Gamle Kongevei/Innherredsveien, ca. 1960. Bilde tilsendt av Arnulf Hogstad.

Tilsendt av Arnulf Hogstad. Dette er John Hansens Sportsforretning, og på skiltene i vinduene står det  "Opphørsalg". Mange husker John Hansen som en snill og flink butikkeier. Han var også aktiv i menighetsarbeidet. Sykkelreparatøren var Gustav Lundemo. Endel av arbeidet bestod av å reparere fotballer(!), slipe skøyter samt salg av 2-øres fiskekroker.

Kalle Erbe har sendt et nytt, interessant  gammelbilde fra Innherredsveien.

Noen som har årstall eller litt historikk?

Dette er samme bilde som til venstre, bare blåst litt opp. Urmaker Christophersen, Langø, som var kolonial og fisk, og på hjørnet Myhr, som også var kolonial og fisk. Noen som har årstall eller litt historikk?

Bildene både til venstre og høyre er sendt av Arnfinn Johnsen. Til venstre 2. klasse 1954 Lademoen skole, mens det til høyre er 7. klasse i 1959. Noen som har navn?

Lamofjæra. Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Jystadgaarden mellom Lilleby skole og Gassverket i krysset Jarleveien/Stiklestadveien. Er gårdsnavnet korrekt? Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Strandveien utenfor Inga Eriksens melkeutsalg. Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Bakke bro.Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Lademoen stasjon. Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

Strandveien. Noen som har årstall, navn eller annen informasjon? Fra Terje Almaas.

De 15 farvebildene som ligger i de fem radene øverst er alle tatt og sendt Lademoen Historielag av Arnulf Hogstad. Bildene er alle tatt i 1972.Vi takker hjertligst!

Arnfinn Vikhammermo: Ludvig Gaare hadde elektrisk / radioforetning i denne gården, man kan skimte skiltet over vinduene til høyre. Han bodde på Hundhammeren kanskje bare på sommeren?

Kjøpte melk og poteter ol. på gården til min morfar Saksvik.

Bildet er fra krysset Strandv.Innherredsv. med transformator og pissoar. Pissoardet er fra 1911 og et viktig stoppested for innbyggerne på Lademoen etter en bytur. Ikke minst for  turistbussene som kom fra en lang tur fra Sverige som hadde fast stopp før
innkjøring til sentrum. Før 1911 var det en statue av en ung pike med sprudlende vann over seg,  som sto der transformatoren står.
Statuen ble flyttet til fordel transformatoren, det sprudlende vannet ble flyttet over til pissoaret for å begrense lukta på vinters tid. (Torbjørn Torgersen).

Innherredsveien; nydelig trehusbebyggelse som måtte vike den vederstyggelighet som nå står der. Revet i 1978.

Krysset Innherredsveien/Fjæregata.

Ulstadløkkveien/Innherredsveien.

Innherredsveien via-à-vis nr. 26.

Innherredsveien nordover. Man ser Oktober bok og papir i krysset med Rosenborg gate.

Gården til Hermann Nielsen på hjørnet av Innherredsv.og Kirkegata. På folkemunne kalt for "Strykhjernet".  (Torbjørn Torgersen.)

Innherredsveien fra Strandveien og nordover.

Bilde viser Rosenborgskaia med Nlsson Trelast først i bilde,og deretter firmaet Høyem,
deretter Trheims Kullkompani ved siden av Taubåtkompaniet og Dyre Halse.
Går vi nedover så kommer vi til Wipphauers mekaniske verksted. (Torbjørn Torgersen.)
     

Bilde tatt i Strandveien i krysset med Biskop Grimkells gate. Bildet er tatt i 1958 av Nils Røv i anledning at kong Olav skulle kjøre gjennom Strandveien. Bildet ble overtatt av Einar Brendboe, som har sendt det Lademoen Historielag. Brendboe gjør oppmerksom på at "Rød Front" er malt på veggen av husveggen, så tagging er intet nytt.

 

Innherredsveien 1980. Dødsdømte trehus er okkupert før riving.

Rosenborg bensinstasjon etter 1970; ukjent dato.

Ikke akkurat Lademoen, men bildet, som er tilsendt av Knut L. Vik, er interessant grunnet sin sentrale beliggenhet.

Krysset Innherredsveien/Strandveien. Skal være tatt i 1945.

Riving av trehusrekka fra Mellomveien ned til Gregus' gate. Foto: Ludvig Fagervik.

Lademoen kirke; tilsendt av Knut L. Vik.

Riving av hus; krysset Innherredsveien/Ulstadløkkveien, ca. 1981.

De tre neste radene bilder og tekst sendt oss av Greta Engen:

Glade barn i Lademonparken 1943.

Foran: Eivind Omland, Terje Tallaksen, Thor Tallaksen.

Bak: Greta Tallaksen, Randi Tallaksen .

 

Lademoen skole 1947, 7 klasse.

Rekke foran: Bjørg Wold, Randi Skorpnes, Liv Stinesen, Kari Aasheim, Randi Evensen, 

Rekke to: Kari Pettersen, Anne Marie Dahl, Vera Geving, Kari Rønning, Lene Dybvad, Greta Tallaksen, Inger Selnes.

Rekke tre: Kristin Eilertsen, Bjørg Lie, Astrid Johansen, Randi Kolby, Solbjørg………, Astrid Dahl.

Rekke bak: Asbjørg Karlsen, Ruth………., Solveig Enebakk, Laila Bernten, Ania Småland, Carla Wold, Unni Pettersen.  Lærerinne Birgith Støland.  Overlære Snekkvik.

 

20 år senere 1967:

Rekke foran :Bjørg Lie, Kari Aasheim, Lærerinne Birgitt Støland, Bjørg Wold, Astrid Dahl.

Rekke to: Randi Kolby, Greta Tallaksen, , Kari Pettersen, Randi Skarpnes, Astrid Johansen,

Anne Mari Dahl, Kari Rønning.

Rekke bak: Inger Selnes, Kirsten Elertsen, Asbjørg Karslen, Vera Geving, Laila Bernsen,

Aina Småland, Ruth………,  Ruth………..

Fra Lademonparken 1943.

Foran: Kjell Lesund, Terje Tallaksen, Thor Tallaksen

Bak: Brit Grønning, Bjørg Olsen, Tordis Grønning, Hans Hammer.

 

 

Greta Tallaksen med tvillingsøstrene Lisbeth og Torild.

Klassebilde fra 1 klasse på Strindheim skole 1941. Dette er elever fra Lademoen skole da tyskerne hadde overtatt denne.

 

Konfirmanter Lademoen kirke søndag 11. mai 1947. Bildet er vennligst sendt oss fra Kjell Roaldseth. Han skriver følgende:

"Hver enkelt konfirmant er nummerert, Kjenner du igjen noen, send gjerne nummer og navn til 

Vi kan kanskje arangere et noe forsinket 60-årstreff!"

Klassebilde fra Lademoen skole, 1925 - ren jenteklasse. Både bilde og navneoversikt er sendt av Øivind Kastbrekken.

Øivind Kastbrekken bodde i oppveksten i Frostaveien 9 B, og gikk barneskolen på Lademoen skole. Bildet er tatt i Lamofjæra, og viser noen av søsknene og ungene til ekteparet Waaden (bildet til høyre).

Dette er Mikal Karstensen Waaden og Hansine Berntine Waaden, besteforeldre til Øivind Kastbrekken. De bodde nesten hele sitt liv  Biskop Sigurds gate 6, hvor de fikk sju unger. Bildet er tatt i Lamoparken, hvor det ofte var musikk i paviljongen.

Fra Ladehammeren ca. 1910. Fra 1924 - bygging av Melkeforsyningen til venstre i bildet. Tatt fra annen etasje i Trondhjems Preserving. Fra Jacob Kjos-Hanssen. Lademoen stasjon ca. 1915. Fra NSB.
Krysset Innherredsveien - Mellomveien, 1924. Fra Kjos-Hanssen. Strandveien, postkort fra 1903. Fra Harald Steiro.

 

Krysset Innherrredsveien og Strandveien.
1. klasse på Lademoen skole i 1956. Lærer bak er Thorbjørn Hagen.
 
1. rekke f.v. Jan Worum, Finn Engeseth, Jan Chr. Nielsen, Einar Smevik, Terje Aandahl.
2. rekke f.v.: Kjell Kojen, resten av andre rekke er ukjent.
3. rekke f.v. Jan Lien, ukjent, Knut Loe Dønnesen, Roger Aasback.
4. rekke f.v.: Torkild Rian, Torleif Rolfsen,Per Hansen, Arne Lien.
Bakerst Jan Sverre Mortensen, ukjent.

Fra Thorleif Rolfsen.

Dette er mesteparten av den
samme klassen i 6. klasse i 1962. De flyttet senere til Bispehaugen og gikk 7. klasse der. Lademoen ble nedlagt som barneskole i 1962.
 
Foran f.v.: Arne Lien, Arve Flataas, lærer Lars Kåre Hunnes, Hermann Nielsen, Kjell Kojen
2. rekke f.v.:Per Hansen, Per Ola Kristensen, Leif Otto Furseth, Gunnar "Musi" Berg, Per Følling, Jan Hermann Pedersen, Øivind Larsen
3. rekke f.v.: Torkild Rian, Jan Sverre Mortensen, Knut Johnsen, Karsten Anders Woldseth, Gunnar Høglund, Finn Engeseth, Finn Meinhardt, Jan Worum, Kjell Prestmo
4. rekke f.v.: Jan Lien, Torleif Rolfsen, Steinar Larsen, Roger Aasback, Per Torstensen.

Fra Thorleif Rolfsen.

Hver 17. mai var det fotballkamp mellom skolelagene til Lademoen og Lilleby på Buranbanen. Dette bildet er fra 1962 og Lademoen vant 3-0.
 
Foran f.v. Jon Rønnes, Tore Henriksen, Torleif Rolfsen, Inge Wold, Einar bratseth
Bak f.v.: Arve Hammer, Kåre Elsæther, Per Solem, Gunnar Karlsen, Harald Landrø, Tore Norum.

Fra Thorleif Rolfsen.

Innherredsveien 50 med Ladejarlen på rett plass. Rosenvinges gt 12 

Tekst til et bilde av huset i Rosenvinges gt 12.  Huset lå på hjørnet av Arbeidergata  (oppr. Suhms gade)  og Rosenvingesgate, og var en av de ialt 69 eiendommene som var bygslet av AS Kolonien, opprinnelig Selskabet til Arbeiderboligers anskaffelse.  Eiendommen hadde et areal på 547,80 kvm.  Bildet viser huset sett rett forfra med 4 kvinner, 1 eldre mann og en liten gutt foran den åpne inngangsdøra,  og 3 barn ved plankegjerdet til venstre. Plankegjerdet til høyre er avskjerming mot haven til Rosenvinges gate 12.  Eiendommen hadde et uthus som ligger bak fotografen. Det flagges fra flaggstangen som er festet på husets fasade.  Huset har 3 skorstener og takstige.  Bare de 2 øverste skorstenene eksisterte i 1968, før huset ble revet. Dette bildet hang i Rosenvinges gt 12 og ble tatt vare på før huset ble revet i 1968.  Det var da Elise Rønning som bodde alene i huset.  Bak på bildet står følgende navn: Harald Rønning  -  Hans Albrekt Liseth  -  Kjystola  -  Laura Nielsen  -  Kjerstina Anna Hansen (hjeme)   -  Sjerve.

Ulstadløkkveien med Boligan i bakgrunnen.
Ynglingen, 1932. Rosenvinges gate, 1970. Byarkivet, fotograf: Schjerve. Butikken til Schjerve på Nerlamon: Foto: Henry Schjerve.
Butikkene tl Schjerve og Krog. Foto: Henry Schjerve. Ydyll på Nerlamon. Foto: Henry Schjerve. Matauk hos familien Schjerve. Henry til venstre.
Lamofjæra. Asylet barnehave 1932. Buran.
Buran. Gardemoen/Reina før byggingen av banen. Krysset Innherredsveien/Strandveien.
Innherredsveien med Bakke kirke i bakgrunnen. 1915. Sprintlaget. Bakkaune mot Lade.
Bakkaune mot Lade. Boligan. Krysset Ulstadløkkveien/ Innherredsveien 1978. Trehusene mellom Ulstadløkkveien og Gregus' gate skal rives - okuupasjon.
Krysset Ulstadløkkveien/Innherredsveien 1978. Reina. Huset med takstige er Utsikten 3. Her bodde Emma og Johan Nilsen fra 1930 til rivingen rundt 1960. Johan var fyrbøter. Gikk under navnet "Gutte" eller "Guttejohan". Strandveien 43. Hus rives. bilde fra 1964.
Biskop Grimkells gate - brann. Årstall? Reina.

Gatestafettlaget 1939.  Kåre Åberg, Odd Sæther, Nils Martin Bakken, Tormod Johnsen, Torger Lundemo. Knestående fra venstre: Kjell Nilsen, Knut Gjersvold, Egil Mogstad, Arne Dragvold, Harald Åberg. Tekst: Jan Ludvig Bakken.

Strandveien.

Bilde av danseorkester fra Lademoen. John Nilsen på trompet. Bersvein Nordtvedt på saxofon. Skulle gjerne vite navnene på de andre.  Foto fra Jan Arve Nilsen

Sprinthuset oppom Lademoehammerkaia. Reklameskiltet sier: "Sponset av S. Paltiel." Samuel Paltiel, Julius' far, sponset Sprint med kr. 5,- i året frem til rivingen i 1937.
Mot Ladehammerkaia med Sprinthuset i forgrunnen ned til venstre. Strandveien. Røyklegging i Thomas von Westens gate.
Rivingen i sydenden av Strandveien har begynt. Strandveien. Strandveien.
Bakkaunet mot Lademoen. Dora. Fra bombeangrep i juli 1943.
Lamoparken. Lamoparken. Ladehammerkaia.
Innherredsveien. Østre bad til venstre. Krysset Innherredsveien/Strandveien. Tatt fra Preservingen. Krysset Innherredsveien/Mellomveien. Melkeforsyningen sees under oppføring til venstre. 1924.
Falkens stafettlag, 1936. Fra Reinabanen. Hjallis med mor.
Falkenlaget 1938.
Halholta ned til venstre.

Fra Kjell Høyem:

Halholta fikk navnet fra en "tøff" dame som bodde i den gamle Hagengården som var kombinert bolighus og fjøs under samme tak. Damen med navnet Holte gikk tynnkledd både vinter og sommer, til og med uten strømper på vinteren, derav navnet Halholta.

Hjallis med far.
Hjallis' familie.
Gatestafett, Fjæregata. Innherredsveien mot nord. Viser Bakke kirke før flyttingen i oktober 1939. Rosendal kino.
Chokoladehuset. Foto: Christian Faber. Mellomveien. Luftfoto over Boligan.
Lilleby, Lademoen. Lamoparken. Klassebilde.
Brannstasjonen i Nedre Møllenberg gate. Karl Brechan viser to sekunder under. Foto: Schrøder, utlånt av Ingrid Brechan.
Lamoparken ca. 1920. Brostein ligger i forgrunnen fordi trikkelinjen skal forlenges til forbi Lademoen kirke. Søstrene Holm utenfor Finnes barnehjem i Stjørdalsveien. Karl Brechan gratulerer Hjallis etter fire gull i Oslo-OL i 1952.
Sprint-laget fra 1933. Tatt på AIL-banen. John Nilsen er nr. tre fra venstre i bakerste rekke. Foto fra Jan Arve Nilsen. Strandveien, postkort fra 1903. Utlånt fra Harald Steiro. Strandveien vis-à-vis nr. 19. Dette ble revet rundt 1970.
Kart over Kolonien. Tegning av "Rena". Maleri fra Utsikten, malt av K. "Nic'n" Johnsen (Knut Nicolai). Utlånt av Jan Arve Nilsen. Han skriver: "Huset med grønn portal er Utsikten 6, eid av Jakob Nordtvedt. Huset til venstre er Utsikten 12, hvor min far ble født og mine besteforeldre bodde der sammen med min oldemor, Gurine og hennes andre ektemann, William Eriksen. Gurine var en meget "ferm" dame, kalt "madam Eriksen" Hun var sjefen for vannposten på Reina. Nåde den som sto i veien for henne. Mine besteforeldre flyttet senere til Utsikten 3."