Innhold 

 

Det var vår å tid for å vaske matter etter vinteren, da samlet det seg noen kjerringer om å fyre opp i brøggpanna som sto i størhuset nedi kjelleren.

Nede i størhuset var det murt opp ett kar som var ca. 1,5 x 1 meter og en meter dypt, i bunnen av karet var det slått inn en treplugg for at vannet ikke skulle renne ut.

Der ble det lagt i vann matter som siden ble vasket i varmt vann fra brøggpanna, det var også en benk nede i størhuset som mattene ble skrubbet og vasket på.

Viseverten i Ramphålet han Odd hadde en datter og en sønn som var på alder med meg og min søster, det hendte at vi fikk bade i karet i kjelleren og da var det stor stas for oss ungene. Det ble varmt i størhuset når det ble fyrt i brøggpanna og vi ble skrubbet reine alle sammen. Det er ett hyggelig barndomsminne å ta med seg fra en oppvekst i Ramphålet.

I det lune rommet lyste en lyspære med ett gulaktig skinn, plutselig ble det helt bekende mørkt i kjelleren og da måtte vi stå helt stille en stund for lyset kom igjen. Det var vippa som slo inn. Vippa var for å ikke overbelaste strømnettet i gården, ble det slått på for mye lys i trappoppgangen og i kjelleren samt på do begynte lyset å vippe. (slå seg av og på)

En av grunnene til at vi måtte stå helt stille var for at vi ikke skulle trå ned i den åpne kloakken som var der nede, det var ett hull i gulvet som var ved siden av skurebenken.

Det var over en meter dypt og i bunnen var det en klaffventil som skulle forhindre at springfloa skulle slå inn i kjelleren, et hendte at ventilen ikke tettet og da ble det høyvann.

Det var litt utenom det å bade i størhuset i Ramphålet 25B.

Vi hadde ikke 220 volt heller vi hadde en spenning som var på 150 volt noe som bød på problemer når nye elektriske apparater skulle kjøpes. Når det kom fjernsyn, som regel kjøpt til S. M. Johansen uti Innherredsveien, fulgte det med en liten trafo som transformerte spenningen opp til 220 volt.