Nyhavna Øvre
Hjem Innhold

 

Innhold

 

 

Nyhavna Øvre

 - byen møter Lade -

Selv om det er vedtatt at Trondheim skal vokse ved fortetting er det ikke til å unngå at dette kan synes brutalt når idylliske Ladehammeren får byen i fanget:

slutt på buss over Ladehammeren

busstrasé opp Lade allé fra Strandveien til kirkegården

4-7 etasjer jevnt over og 8 etasjer mot Strandveien

beboere langs sydsiden av Sigmunds vei får 4-7 etasjes "sun-block" i haven

Det er Per Knudsen arkitekter har som kunngjort "Varsel om oppstart av detaljregulering for Strandveien 77, Lade Allé 5 og 9, Ladebekken 11 og 15 og Lade Allé fra Strandveien til Håkon Magnus gate".

 

Under: Bussen dropper Ladehammeren - i stedet skal bussen kjøre opp Lade allé (se rød ring).

Hovedområdet som nå skal bebygges har i årevis vært ubenyttet, og det vil komme 60.000-80.000 kvm (brutto).

Under: Fra krysset Lade allé/Jarlsborgveien. Her blir det busstrasé.

Se forøvrig lenke til Per Knudsen - kart under er derfra.

Under: Bebyggelse i det gule feltet på kartet planlegges revet.

 

 

Under: Dette området, som tidligere har huset Sprinthuset med tilhørende fotballbane, skal bli byggeprosjekt med 4-9 etasjer.