Preservingen
Hjem Innhold

 

Innhold

 

 

   

Trondhjem Preserving Co. (TPC) ble etablert i Trondhjem i 1898, og har en rikholdig historie i Østbyen. På det meste hadde bedriften over 450 ansatte i Innherredsveien.

Syv menn stod bak TPC:

  • konsul og grosserer Lauritz Hansen

  • malermester H. I. Hansen

  • grosserer L.O. Hegstad

  • konditor Ola Erichsen

  • slaktermester F. R. Bohne

  • grosserer Oliver Fossum

  • statsråd M. Halvorsen

Aksjekapitalen var hele kr. 105.000,-, og hver aksje var pålydende kr. 15.000,-. Og det på et tidspunkt da kvinnene i produksjonen satt med en timelønn på kr. 0,10.

Link til artikkel i Bydelsavisa Strinda.

Lademoen Historielag har gjennom tidligere fabrikksjef Jacob Kjos-Hanssen fått lov til å legge ut endel dokumenter og brevark, som er interessante av flere grunner. Her er det anbud TPC har fått så tidlig som i 1908 med detaljerte beskrivelser, korrespondanse med tyske og østerrikske bedrifter, samt endel brev som berører krigen, såsom rasjonering. Lademoen Historielag takker Jacob Kjos-Hanssen for tilgangen til dokumentene, som vi nå bringer videre:

Om Rosendal Fabrikker i WikiStrinda

Fra inne på gårdsplassen på TPC. Bygginga av Melkeforsyninga er i gang (stod ferdig i 1925).