U-båtbunkrene på Dora
Hjem Innhold

 

Innhold

 

Jan Sivertsen har skrevet nedenstående artikkel om u-båtbunkrene på Dora. Vi takker Jan for materialet!