Historieglimt - Per Øverland
Hjem Innhold

 

Innhold

 

 

Per Øverland:

Per Øverland er Oslogutt,  født 13. oktober 1930. Han tok examen artium på reallinjen ved Oslo Katedralskole i 1949 og avtjente verneplikten i Brigade 501 med tjenestested i Flensburg. I 1953 tjenestegjorde han som sykepleier ved det norske feltsykehuset i Korea, Nor MASH. I 1956 tok han teologisk embetseksamen og ble ordinert til prest i 1958 i Oslo Domkirke. I 1960 tok han magistergraden i teologi (STM) ved Union Theological Seminary i New York City. Etter å ha vært studentprest i Oslo og Trondheim fra 1957 til 1965 gikk han over i undervisningsstilling ved Norges Lærerhøgskole i Trondheim. Han fortsatte ved Universitetet i Trondheim, senere NTNU, med særlig ansvar for undervisning og forskning i etikk og kirkehistorie i 44 år.  Han var medlem av det første interimsstyret for Universitetet og var styremedlem i Studentsamskipnaden og i Stiftelsen Studentbyene i Trondheim. Han var dekanus ved Det historisk-filosofiske fakultet 1990-1992 og var rektor ved Universitetet i Trondheim, Den allmennvitenskapelige høgskolen (AVH) fra 1993 til 1995.

         Per Øverland har skrevet en rekke bøker og artikler; både vitenskapelige og populære. Han har også skrevet en rekke slektsbøker. Han har vært sekretær i Trondheim og omland prestelag og medlem av landsstyrene i Norsk-kinesisk forening og i Norges Rytterforbund, der han var visepresident 1985-1989. Han var formann i Lademoen menighetsråd og nestformann i Trondheim kirkelige fellesråd i flere perioder. Fra 1999 har han vært ansvarlig for Lademoen kirkes småskifter og har skrevet mye lokalhistorie for Lade og Lademoen. Han fikk Kongens fortjenestemedalje i 2015.


 

Per Øverland har pr. desember 2020 forfattet mer enn 300 historieglimt om stort sett Lademoen og Lade. Disse omfatter hverdagsliv, næringsliv, sosiale forhold, idrettsliv og kirkeliv. Etter hvert vil alle bli tilgjengelige på denne side til glede for alle som har interesse for Lademoen og dens historie. Endel av nedenstående har han trykket opp og gitt Lademoen menighet, og alt dette er gitt oss elektronisk via Lademoen Historielag. Per var også med og startet Lademoen Historielag tilbake i 2000.

Noen av historieglimtene er enkeltstående artikler, mens andre har tidligere vært utgitt i bokform. Noen artikler vil derfor kunne finnes både i nedenstående samlinger samt som selvstendig artikkel, men sistnevnte er gjerne mer omfattende.

Vi takker Per Øverland for denne gave han har gitt både Lademoen og Lade, men også byen forøvrig.

Han har forøvrig mottatt Kongens fortjenstmedalje for blant annet dette arbeide, men hans CV utover dette er intet mindre enn eksepsjonell.

Her følger Per Øverlands historieglimt:

Historieglimt 300 - Bispehaugen skole

Historieglimt 299 - Ivar Matlaus bokkafé

Historieglimt 298 - År og dag på Lademoen

Historieglimt 297 - Soga um Lade

Historieglimt 296 - Michelin-stjerne på Lilleby

Historieglimt 295 - Takling på Bakklandet

Historieglimt 294 - Presten Sagen på Lade

Historieglimt 293 - De gamle storgårdene i Østbyen

Historieglimt 292 - Louiselyst

Historieglimt 291 - Gudstjeneste i Bakke kirke 30. september 2018

Historieglimt 290 - En syklist ser tilbake

Historieglimt 289 - Tingstua på Lade

Historieglimt 288 - Strindens Sparebank

Historieglimt 287 - Peter Wessel Trodenskjold som gutt

Historieglimt 286 - Ladekart fra 1866

Historieglimt 285 - To samtaler på Lade

Historieglimt 284 - Søppeltømming i Østbyen

Historieglimt 283 - Kornmagasinet på Lademoen

Historieglimt 282 - Bakke kloster på Bakklandet

Historieglimt 281 - Den tyske flyhangaren på Lade

Historieglimt 280 - Da Bakke kirke hadde egen salmebok

Historieglimt 279 - Hellige Anna menighet på Bakklandet

Historieglimt 278 - Hesteomnibus på Lademoen

Historieglimt 277 - Hans Christian Hagerup-Lyngvær

Historieglimt 276 - Det mosaiske gravsted på Lademoen

Historieglimt 275 - Lademoens første organist

Historieglimt 274 - Johanneskapellet på Lademoen

Historieglimt 273 - Ei dyne

Historieglimt 272 - Bakklandsgutten Lauritz Sand

Historieglimt 271 - Thomas von Westens gate på Voldsminde

Historieglimt 270 - Gisle Johnsons gate på Voldsminde

Historieglimt 269 - Grundtvigs gate på Voldsminde

Historieglimt 268 - Hans Nielsen Hauges gate på Lademoen

Historieglimt 267 - Biskop Darres gate på Lademoen

Historieglimt 266 - Bystyret gir gatenavn i 1899

Historieglimt 265 - Biskop Grimkjells gate

Historieglimt 264 - Biskop Sigurds gate

Historieglimt 263 - Jon Raudes gate på Lademoen

Historieglimt 262 - Bjørn Stallares gate på Lademoen

Historieglimt 261 - Aslak Bolts gate

Historieglimt 260 - Iskrem på Buran

Historieglimt 259 - Hans Rød på Lade

Historieglimt 258 - Et dramatisk øyeblikk

Historieglimt 257 - Slaget på Strindfjorden

Historieglimt 256 - Idrett i politisk spenningsfelt

Historieglimt 255 - Bakke og Lademoen menigheter

Historieglimt 254 - Små bedrifter på Lademoen

Historieglimt 253 - Asylselskapet 1950 år i 1977

Historieglimt 252 - Livet i Strandveien

Historieglimt 251 - Otto Nielsen fra Nonnegata 24

Historieglimt 250 - Ladetorget 100 år

Historieglimt 249 - Østbyens første kvinnelige sokneprest

Historieglimt 248 - Tilfluktstårn på Ladehammerkaia

Historieglimt 247 - Arbeiderboliger på Lademoen

Historieglimt 246 - Slaget ved Austerltz

Historieglimt 245 - Trondheim NS Lag 6 Lademoen

Historieglimt 244 - Ladestien

Historieglimt 243 - Laugsand

Historieglimt 242 - Refleksjoner over lokalhistorien

Historieglimt 241 - Lademoen i byhistorien

Historieglimt 240 - Kirkeklokkas historie

Historieglimt 239 - Kjeldsbergs kaffebrenneri

Historieglimt 238 - Kirkeklokkene i Lade, Lademoen og Bakke kirker

Historieglimt 237 - Mellomveien

Historieglimt 236 - Matthias Conrad Peterson på Eli Plass gård

Historieglimt 235 - Harald Pedersen fra Sandstad på Lilleby

Historieglimt 234 - Ebstein på Lademoen

Historieglimt 233 - Marvin Wiseth

Historieglimt 232 - Lademoen kulturlandskap

Historieglimt 231 - Ulstadløkkveien

Historieglimt 230 - Kim Småge fra Rønningssletta

Historieglimt 229 - Lade misjonsforening

Historieglimt 228 - Knut Olai Thornæs i Thornæsparken

Historieglimt 227 - Bakklandets menighetsblad

Historieglimt 226 - Ulstadløkken Gård

Historieglimt 225 - Historieglimt om historieperspektiv

Historieglimt 224 - Johan Widerøe Thoning Owesen

Historieglimt 223 - Dalen prestegård

Historieglimt 222 - Dalen Hageby

Historieglimt 221 - Dalen Blindeskole

Historieglimt 220 - Historieglimt om historieglimt

Historieglimt 219 - Trondhjemsrødt og berlinerblått fra Devlehavn

Historieglimt 218 - Da Norge ble styrt fra Lade

Historieglimt 217 - Striden om Lademoen beiteland

Historieglimt 216 - Anders Buen på Lademoen

Historieglimt 215 - Monument over en bryggesjauer på Lademoen

Historieglimt 214 - Bakke reperbane

Historieglimt 213 - Orgelet i Lademoen kirke

Historieglimt 212 - Orgelet i Lade kirke

Historieglimt 211 - Orgelet i Bakke kirke

Historieglimt 210 - Falkentrioen

Historieglimt 209 - Alterbildet i Bakke kirke

Historieglimt 208 - Forandringenes tid på Lademoen

Historieglimt 207 - Sverre Pedersen - patriot og europeer

Historieglimt 206 - Navn på Rønningssletta

Historieglimt 205 - Kongen gjør ære på Per Øverland

Historieglimt 204 - Veinettet

Historieglimt 203 - Foki på Lade

Historieglimt 202 - 25. oktober 1706

Historieglimt 201 - Lademoens offentlige anlegg og institusjoner

Historieglimt 200 - Lademoen bydel blir til 1893

Historieglimt 199 - Victoria Bachke til Ringve

Historieglimt 198 - Karin Lysø som sosialarbeider

Historieglimt 197 - Dronning Maud på Lademoen

Historieglimt 196 - Lademoens første sogneprest

Historieglimt 195 - Trondhjemssjømann som slave 1769-1772

Historieglimt 194 - kvinnelig industriarbeider minnes

Historieglimt 193 - Kjelsmed ved TMV

Historieglimt 192 - Reinabanen

Historieglimt 191 - Yrkesskolen på Lademoen 1810-1839

Historieglimt 190 - Lademoen Asyl

Historieglimt 189 - Lade kirke av Johan B. Rian

Historieglimt 188 - Lade diakoniforening 50 år i 2002

Historieglimt 187 - Kollektivtransport på Lade og Lademoen

Historieglimt 186 - Kjerringberget på Lade

Historieglimt 185 - Bakkestrandens Bedehus 50 år i 1936

Historieglimt 184 - Tante Kikki på Lademoen

Historieglimt 183 - Gabriel Kielland på Lademoen

Historieglimt 182 - Lademoen Bydelshus

Historieglimt 181 - Sverre Pedersen på Lade

Historieglimt 180 - Sverre Pedersen på Bakke

Historieglimt 179 - Sverre Pedersen på Lademoen

Historieglimt 178 - Sverre Pedersen på Bakklandet

Historieglimt 177 - Lillebykiosken

Historieglimt 176 - Lademoen brannstasjon

Historieglimt 175 - Storbrannen på Lademoen i 1899

Historieglimt 174 - Bjarne Ness fra Lademoen

Historieglimt 173 - Åse Wentzel fra Lademoen

Historieglimt 172 - Annar Myklebust fra Lademoen

Historieglimt 171 - Trondheim havn

Historieglimt 170 - Ingeborg Aas

Historieglimt 169 - Solsiden

Historieglimt 168 - Sirkus Shopping

Historieglimt 167 - City Lade

Historieglimt 166 - Gråmølna

Historieglimt 165 - Rotvoll gård

Historieglimt 164 - Rotvoll asyl

Historieglimt 163 - Autronica på Lade

Historieglimt 162 - Meråkerbanen

Historieglimt 161 - Stavne-Leangen-banen

Historieglimt 160 - Søndag i Lademoen kirke

Historieglimt 159 - Dronning Mauds Minde

Historieglimt 158 - Ladebyhagen og Ringve Park

Historieglimt 157 - Bilskolen på Lade

Historieglimt 156 - Lademoen menighetsblad

Historieglimt 155 - Gaula Fabrikker på Reina

Historieglimt 154 - Reina før og nå

Historieglimt 153 - Søndag i Lade kirke 2014

Historieglimt 152 - Lillebylærers ferd til Palestina 1931

Historieglimt 151 - Nyapostoliske kirke på Lademoen

Historieglimt 150 - Lademoens aldershjem

Historieglimt 149 - Lade kirkegård

Historieglimt 148 - Lade allé

Historieglimt 147 - Floridakysten

Historieglimt 146 - TMV

Historieglimt 145 - Kongsberg Maritime på Lade

Historieglimt 144 - Søppeldeponier

Historieglimt 143 - Lilleby Fjernvarmesentral

Historieglimt 142 - Ladejarlen apotek og apoteker Laugsand

Historieglimt 141 - Hagekunst på Lademoen

Historieglimt 140 - De første beboerne på Rønningssletta

Historieglimt 139 - Rosendal og Rosenlund

Historieglimt 138 - Jægers Hvile og Dampvaskeriet

Historieglimt 137 - Industri på Lademoen

Historieglimt 136 - Skyås Gård

Historieglimt 135 - Strandveien

Historieglimt 134 - Ladehammeren Maritime skolesenter

Historieglimt 133 - Norges lærerhøgskole på Lade

Historieglimt 132 - Ladesletta helse- og velferdssenter

Historieglimt 131 - Eli Plass Gård

Historieglimt 130 - Eli Plass skole

Historieglimt 129 - Lykkens Prøve skole

Historieglimt 128 - Lade skole

Historieglimt 127 - Frostaveien

Historieglimt 126 - Lykkens Prøve

Historieglimt 125 - Ringve gymnas

Historieglimt 124 - Lademogater med historiske navn

Historieglimt 123 - Lademogater med trønderske navn

Historieglimt 122 - Lademogater med lokale navn

Historieglimt 121 - Eli Plass kirkegård

Historieglimt 120 - Lademoen kirkegård

Historieglimt 119 - Lademoens grenser

Historieglimt 118 - Prostitusjon på Lademoen

Historieglimt 117 - Prestegårder på Lademoen

Historieglimt 116 - Lilleby skole

Historieglimt 115 - Bispegater på Lademoen

Historieglimt 114 - Terje Wangbergs erindringer

Historieglimt 113 - Strandveiparken

Historieglimt 112 - Ladeparken

Historieglimt 111 - Lademoen Park

Historieglimt 110 - Lademoen gravkapell

Historieglimt 109 - Lade Fabrikker

Historieglimt 108 - Nobø

Historieglimt 107 - Rosendal Teater

Historieglimt 106 - Nyhavna og dykkedalbene

Historieglimt 105 - Lade som skolesenter

Historieglimt 104 - Bakke Gård

Historieglimt 102 - Leangen bru

Historieglimt 103 - Lademoen Hjem for Gamle

Historieglimt 101 - Lade kirkes altertavle

Historieglimt 100 - Lade kirkes paramenter

Historieglimt 99 - Lade Behandlingssenter

Historieglimt 98 - Falkenborg og Saxenborg

Historieglimt 97 - Fra reperbane til Ståltaugen

Historieglimt 96 - Gamle Kongevei

Historieglimt 95 - Fagerheim

Historieglimt 94 - Aktiebryggeriet

Historieglimt 93 - Lilleby smelteverk

Historieglimt 92 - Devlehavn

Historieglimt 91 - Rapps idrettsplass på Lademoen

Historieglimt 90 - Arkivsenteret på Dora

Historieglimt 89 - Haakon VIIs gate

Historieglimt 88 - Strindheimtunnellen

Historieglimt 87 - KBS

Historieglimt 86 - Biskop Tutu på besøk

Historieglimt 85 - Østbyen helse- og velferdssenter

Historieglimt 84 - Våttahaugen Festning

Historieglimt 83 - Strinda sentrum på Lademoen

Historieglimt 82 - Sjømenns Aldershjem

Historieglimt 81 - NGU på Østmarkneset

Historieglimt 80 - Anton Kalvaas gate og Boligan

Historieglimt 79 - Lademoen - navnet

Historieglimt 78 - Lademoen slettelandet

Historieglimt 77 - Kunst og kunstnere på Lade og Lademoen

Historieglimt 76 - Lademoen kirkes guttekor

Historieglimt 75 - Lademoen kirkes altertavle

Historieglimt 74 - Lademoen kirke

Historieglimt 73 - Lademoen hjem for gamle

Historieglimt 72 - Lade bo- og servicesenter

Historieglimt 71 - Lademoen skole

Historieglimt 70 - Østmarka sykehus' kirke

Historieglimt 69 - Lademominner fra Per Øverland

Historieglimt 68 - Lillegården på Rønningssletta

Historieglimt 67 - Fridheim og Finnes barnehjem

Historieglimt 66 - Rønningsletta

Historieglimt 65 - Moen gård på Lade

Historieglimt 64 - Anna Dorothea kirke

Historieglimt 63 - Alabastrelieffene i Lade kirke

Historieglimt 62 - Prosesjonskrusefikset i Lademoen kirke

Historieglimt 61 - Christian Gartners hage

Historieglimt 60 - Trikkestallen

Historieglimt 59 - Et gammelt kart

Historieglimt 58 - Engstykket

Historieglimt 57 - Bussholdeplasser

Historieglimt 56 - Buran

Historieglimt 55 - Voldsminde

Historieglimt 54 - Preservingen

Historieglimt 53 - Gassverket

Historieglimt 52 - Sokolov - en krigsfange

Historieglimt 51 - Tordenskjoldbrev

Historieglimt 50 - Nidar

Historieglimt 49 - Tyskhusene

Historieglimt 48 - Lade kulturlandskap

Historieglimt 47 - Lade bydelsutvalg

Historieglimt 46 - Lade kirke

Historieglimt 45 - Lade Gård

Historieglimt 44 - Lademoen industrområde

Historieglimt 43 - Korsvikaspelet

Historieglimt 42 - Kirkelig Aktivitetssenter

Historieglimt 41 - Hjelpeforeningene

Historieglimt 40 - Furulund på Lade

Historieglimt 39 - Barnehagene på Lade og Lademoen

Historieglimt 38 - Lilleby - en drøm

Historieglimt 37 - Holstguttene på Østmarken

Historieglimt 36 - Trøndermeieriet og postkontoret

Historieglimt 35 - Livredderne på Lade

Historieglimt 34 - Taubåten "Lamon"

Historieglimt 33 - Kirkeklokken på Leangen gård

Historieglimt 32 - Presten Simon Wolff i Lade kirke

Historieglimt 31 - Containerkvinnen på Nyhavna

Historieglimt 30 - Østmarkneset

Historieglimt 29 - Arbeiderforeningen Sverre

Historieglimt 28 - Tindveden

Historieglimt 27 - Bekkene på Lademoen

Historieglimt 26 - Ladebroen og Ladeporten

Historieglimt 25 - Innherredsveien

Historieglimt 24 - Devlehavn industrianlegg

Historieglimt 23 - Idrettsplasser på Lade og Lademoen

Historieglimt 22 - Lademoen jernbanestasjon

Historieglimt 21 - Ringve gård

Historieglimt 20 - Prestegårder på Lade og Lademoen

Historieglimt 19 - Leangen gård

Historieglimt 18 - Dora I

Historieglimt 17 - Sandstad, Ladeveien

Historieglimt 16 - Lade i fremtiden

Historieglimt 15 - Lademoen minnealbum

Historieglimt 14 - Lade i sagaene

Historieglimt 13 - Dalen gård

Historieglimt 12 -  Spandet og Østmarken gårder

Historieglimt 11 - Devle Gård

Historieglimt 10 - Ladehammeren renseanlegg

Historieglimt 9 - Lade Flyplass

Historieglimt 8 - Ynglingen i Strandveien

Historieglimt 7 - Svartlamon

Historieglimt 6 - Ladebekken

Historieglimt 5 - Frostaveien

Historieglimt 4 - Voldsminde

Historieglimt 3 - Katrinelyst

Historieglimt 2 - Devle gård og Devlehavn

Historieglimt 1 - Gardermoen gård

 

I tillegg:

Lademoen kirke - en veileder

Lademoen menighet og kirke gjennom hundre år - et overblikk

Fra Bakkestrandens Bedehus til Lademoen Bydelshus 1887-2012

Historieglimt fra Lade og Lademoen - første samling

Historieglimt fra Lade og Lademoen  - andre samling

Historieglimt fra Lade og Lademoen Tredje samling

Gamle dagers Lademoen - en samling avisartikler

Per Øverland har også trykket opp Johan Løkhaugs "Gater og gårder på Lademoen" og sin egen bok om Ynglingen i én bok. Lademoen Historielag har fått lov til å legge den ut på vår nettside - du finner den her.