Fløyta på TMV
Hjem Almaas Preservingen Gassverket U-båtbunkrene på Dora Fra Einar Brendboe Rosendal Teater/Kino Historieglimt - Per Øverland Bilder fra Lademoen Torbjørn Torgersen Jan Sivertsen Arkivstoff

 

Innhold 

 

Når stim-fløyta på TMV varsla om klokka

 

Det var vilter lek i Strandveien etter skoletid, vi var ett par guta som dro på runde der som lassaronan holdt til. Der var det tomflasker å finne så vi kunne pante dem enten på polet eller på en av bromforetningan på Lamon.

Det var ikke lett å pass klokka heller, det var mest vanlig å få klokk til konfirmasjons gave den tia.

Turen gikk forbi doinnerbenken for der var det ofte lassarona som satt og drakk så det var stor sjanse for å finn ei flaske eller to.

På returen kom vi forbi motorbåtklubben og naustet til Talaksen, han satt der å bøta garn og det hendt at han Talaksen fisket nede i elva, tia gikk fort og før vi kom til ronningan ved bromlageret til bormhandler Kuløy fra Smøla da blåste fløyta på TMV fem på fire.

Det var ett signal om at far min som arbeidet på skuret til Trondheim Ingeniørvesen (T.I.V.) på Rosenborgskaia sluttet om fem minutter på arbeid og da var det best å være på plass når middagen var på bordet.

Klokken fire lød ett nytt signal fra TMV da gikk far min hjem og da var det som en skokk med arbeidere som hastet hjem, både fra TMV og andre arbeidsplasser.

Fløyta på TMV var varsel for arbeidstidens start og slutt og til stor hjelp for bydelens folk til å følge med klokka, i dag har vel fløyta blitt karakterisert som en støykilde.

Så til alle dere som ikke har opplevd fløyta på TMV og til dere som husker den hese lyden det var en epoke i øst-byens historie.